Bij een aanvraag ‘Omgevingsvergunning activiteit bouwen’, moet u onder andere gegevens en documenten met betrekking tot constructieve veiligheid indienen. U moet aantonen dat de constructie van het gebouw voldoende sterk en stabiel blijft, ook bij intensief gebruik en/of een calamiteit.

 

U moet rekening houden met de indieningsvereisten. Deze gegevens zijn nodig om uw aanvraag te toetsen aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

 

Bestaande constructieberekeningen kunt u opvragen bij de gemeente.