Voor het inzamelen van geld voor een goed doel is een vergunning nodig.

De gemeente hanteert het landelijk collecterooster zoals dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is opgesteld.. Alle landelijke fondsen hebben hierin een vaste collecteweek en hebben een doorlopende vergunning. Het landelijke collecterooster heeft een aantal vrije periodes. U kunt uitsluitende een vergunning aanvragen voor collecteren in de vrije periodes. Een vergunning kan alleen aangevraagd worden door een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging oftewel een ANBI-organisatie. Op de website van het CBF vindt u het landelijke collecterooster.

Wetgeving

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019: decentrale.regelgeving.overheid.nl

U kunt schriftelijk een collectevergunning aanvragen, waarbij u het volgende dient aan te geven:

  1. Doel van de collecte
  2. Plaats van de collecte
  3. Periode van de collecte
  4. Kopie van het registratiebewijs bij het Centraal Bureau Fondsenwerving

De aanvraag kunt u inleveren bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis of opsturen naar:
Gemeente Velsen,
Afdeling Publiekszaken
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

 

 

 

U dient geregistreerd te staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Bij de aanvraag let de gemeente op het doel van de inzameling, de organisatie en het gewenste tijdstip.

 

 

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl