Voor het inzamelen van geld voor een goed doel is een vergunning nodig.

De gemeente hanteert het landelijk collecterooster zoals dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is opgesteld. Alle landelijke fondsen hebben hierin een vaste collecteweek en hebben een doorlopende vergunning. Het landelijke collecterooster heeft een aantal vrije periodes. U kunt uitsluitende een vergunning aanvragen voor collecteren in de vrije periodes. Een vergunning kan alleen aangevraagd worden door een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging oftewel een ANBI-organisatie. Op de website van het CBF vindt u het landelijke collecterooster.

Wetgeving

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019