Hebt u een afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand nodig? Dan vraagt u die aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren.

Welke aktes kunt u aanvragen?

  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte
  • Partnerschapsakte
  • Echtscheidingsakte
  • Akte beëindiging partnerschap
  • Overlijdensakte