Een afschrift uit het register van de Burgerlijke Stand is een afschrift over persoonsgegevens die in een akte vermeld staan

Online aanvragen

U kunt de volgende afschriften van de Burgerlijke Stand online aanvragen voor uzelf, uw partner en/of kind(eren):

  1. Een afschrift uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.
  2. Een afschrift uit het huwelijksregister / echtscheidingsregister (partnerregistratie) is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden e.d.
  3. Een afschrift uit het overlijdensregister is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is.
  4. Erkenningsakte

 

U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden een afschrift uit de Burgerlijke Stand verkrijgen.

U kunt het afschrift online aanvragen en betalen via uw DigiD-inlogcode en de betaalmethode iDEAL.

Per post

Aanvragen per post zijn ook mogelijk. U ontvangt dan bij het afschrift het verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken.
U kunt uw aanvraag sturen naar:
Gemeente Velsen,
t.a.v. Burgerzaken,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Afhalen

[gemeente:openingstijden burgerzaken]

Voor het afhalen van een uittreksel bij het loket van Burgerzaken kunt u een afspraak maken. Klik hier voor het maken van een afspraak.
Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Het uittreksel kan uitsluitend door de burger zelf worden aangevraagd of door iemand die door u daarvoor wordt gemachtigd.

U kunt ook iemand machtigen door een door u ondertekende machtiging en een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde mee te geven. Download hier het machtigingsformulier. De gemachtigde dient zich ook te kunnen legitimeren. (Afspraak maken voor Burgerzaken voor of door de gemachtigde)

 

Leges 2018: € 13,20

 

Een internationaal afschrift van de Burgerlijke stand is vertaald in 10 talen.

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum, Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken