Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in Velsen woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U hebt bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, een auto wilt overschrijven of als u gaat trouwen of scheiden.

Hebt u een uittreksel nodig voor:

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap
 • Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Pensioenaanvraag.

Neem dan contact op met Burgerzaken. Zij informeren u over wat u nodig hebt en wat de kosten zijn.

Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen?

 • Voor uzelf
 • Voor uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, als u op hetzelfde adres woont
 • Voor uw inwonende kind. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan met een ondertekende brief waarin u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

U kunt het uittreksel op 3 manieren aanvragen:

 1. Online aanvragen
  Voor de online aanvraag hebt u DigiD nodig. Het uittreksel wordt binnen 3 werkdagen opgestuurd naar het adres waar u in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.
  Online aanvragen

 2. Schriftelijk aanvragen

  Stuur de aanvraag naar:
  Gemeente Velsen
  t.a.v. Burgerzaken
  Postbus 465
  1970 AL IJmuiden.

  Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe.

 3. Aan de balie
  Maak een afspraak online of bel met 0255 567200. U krijgt het uittreksel direct mee.

  Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt: een ondertekende brief waarin u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs.

Tarief 2020

Omschrijving Kosten
Algemeen uittreksel € 13,80

BRP Correctieverzoek

Als persoonsgegevens aantoonbaar fout staan geregistreerd in de BRP, dient u schriftelijk een verzoek in voor een correctie. Lees er meer over op BRP correctieverzoek.

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken