Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen; voorheen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)) is het meest gevraagde type uittreksel. Het is alleen te verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Men noemt dit uittreksel ook wel 'uittreksel bevolkingsregister' of 'uittreksel persoonsregister'.

Op dit uittreksel staan de volgende gegevens: uw voornamen,(geslachts)naam, naamgebruik (als aanwezig), geboortedatum en geboorteplaats, huidig adres en BSN.

Naast dit standaard uittreksel worden de volgende uittreksels ook vaak gevraagd:

 • Historisch uittreksel geeft uw adreshistorie weer. Daarnaast vindt u hierop ook het aantal personen die naast u op uw huidige adres wonen. Een verhuurder (b.v. woningcorporatie) vraagt dit vaak van een toekomstige huurder. Link naar historisch uittreksel
 • Uitgebreid uittreksel bevat meer gegevens dan een standaard uittreksel. Bijvoorbeeld: datum inschrijving in Nederland en/of in de gemeente, nationaliteit en vermelding van uw burgerlijke staat.
 • Een internationaal uittreksel wordt gebruikt voor buitenlandse instanties. De gegevens worden in 10 talen weergegeven.

Heeft u een uittreksel of afschrift nodig voor:

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Echtscheiding, ontbinding huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Pensioenaanvraag

neem dan eerst contact op met Burgerzaken. Zij kunnen u informeren over welk soort uittreksel / afschrift u nodig heeft en wat de kosten hiervoor zijn.

Beleid & Wetgeving

wetten.overheid.nl

 

Digitaal:

U kunt een uittreksel uit de BRP online aanvragen en betalen via uw DigiD-inlogcode en de betaalmethode iDEAL. Uw uittreksel wordt dan binnen drie werkdagen naar uw huisadres toegestuurd.

Nadat uw identiteit via uw DigiD-inlogcode is vastgesteld, kunt u aangeven waarvoor uw het uittreksel nodig heeft. De volgende stap is het betalen van het uittreksel via de internetkassa iDEAL.

LEES EERST DE BESCHRIJVING OM TE KIJKEN WELK SOORT UITTREKSEL U NODIG HEEFT !

Per post

Aanvragen per post zijn ook mogelijk. U kunt uw aanvraag sturen naar:

Gemeente Velsen,
t.a.v. Burgerzaken,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

U dient dan een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee te sturen.
U ontvangt dan het uittreksel met een verzoek om de verschuldigde kosten over te maken.

Afhalen

[gemeente:openingstijden burgerzaken]

Online afspraak

Zelf online een afspraak maken. U kunt ook 24 uur per dag, 7 dagen per week via het internet zelf een afspraak maken. Leest u svp eerst ook alle productinformatie voordat u dat doet.

Voor het afhalen van een uittreksel bij het loket van Burgerzaken kunt u online een afspraak maken. Klik hier voor het maken van een afspraak.
Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Het uittreksel kan uitsluitend door de burger zelf worden aangevraagd of door iemand die door u daarvoor wordt gemachtigd. Uw gemachtigde dient dan wel zichzelf te kunnen identificeren en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs te overleggen.

Meenemen

 1. Voor de online aanvraag heeft u een DigiD-code nodig;
 2. Voor de aanvraag bij de balie heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig;
 3. Bent u gemachtigd? Dan neemt u een schriftelijke machtiging van de aanvrager mee en een kopie van zijn/haar geldig identiteitsbewijs. U dient dan wel zichzelf te kunnen identificeren en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs te overleggen. Download hier het machtigingsformulier.
 4. Als een ouder/voogd een uittreksel nodig heeft voor een kind jonger dan 16 jaar is het voldoende als hij of zij zijn identiteitsbewijs meeneemt, en (indien  aanwezig) de identiteitsbewijs van het kind. Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan wordt schriftelijke toestemming van het kind gevraagd.
 5. U kunt ook schriftelijk een uittreksel aanvragen. U dient dan wel een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te sluiten. U ontvangt het uittreksel dan met een verzoek tot betaling.

Afwikkeling van uw aanvraag:

 • Online: Het uittreksel wordt binnen 3 werkdagen toegestuurd naar het adres waar u volgens het GBA bent ingeschreven;
 • Afhandelingstijd bij bezoek aan de balie: 5 minuten.

Tarief legeskosten 2018:
€ 13,20 - Algemeen uittreksel

Als de persoonsgegevens toonbaar fout staan geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor een correctie bij
Het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

U dient bij te voegen:

1.       Een geldig identiteitsbewijs (kopie)
2.       Een document met de foutief geregistreerde gegevens
3.       Bewijs van de juiste gegevens

 • Als de gemeente besluit de correctie niet uit te voeren, mag men een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
 • Er kan ook een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank

 

 

 

 

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum, Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken