Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in Velsen woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U hebt bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, een auto wilt overschrijven of als u gaat trouwen of scheiden.

Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen?

  • Voor uzelf
  • Voor uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, als u op hetzelfde adres woont
  • Voor uw inwonende kind. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan met een ondertekende brief waarin u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Hebt u een uittreksel nodig voor:

  • Trouwen of geregistreerd partnerschap
  • Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
  • Pensioenaanvraag.

Neem dan contact op met Burgerzaken. Zij informeren u over wat u nodig hebt en wat de kosten zijn.

Let op!

Let bij het aanvragen goed op welk uittreksel u kiest. Wanneer u de verkeerde aanvraagt, krijgt u geen geld terug. Er zijn dan wel kosten gemaakt om uw gegevens op te zoeken.
Hebt u een uittreksel nodig voor een woning? Kies dan voor 'BRP Woningbouw'.