Van elk lid van de Nederlandse bevolking wordt in de BRP een elektronische persoonslijst aangelegd

 • De BRP is de BasisRegistratie voor Persoonsgegevens (voorheen was dit de Gemeentelijke BasisAdministratie)
 • De persoonsgegevens van elk lid van de Nederlandse bevolking staan in de BRP, die sinds januari 2014 bestaat
 • Binnen het BRP-stelsel worden alle gegevens volledig geautomatiseerd opgeslagen en uitgewisseld
 • De geldigheidsduur van een uittreksel is afhankelijk van de instelling die deze wil hebben. Dit is meestal 3 of 6 maanden
 • Het uittreksel BRP wordt vaak verward met het uittreksel burgerlijke stand.

Een internationaal uittreksel is vertaald in 10 talen.

Een uitgebreid uittreksel vermeldt o.a. ook de nationaliteit; burgerlijke staat, enz..

 

Voor een 'standaard'-uittreksel bestaat de mogelijkheid om deze online aan te vragen met uw DigiD-code.

Voor een historisch of internationaal uittreksel moet u een afspraak maken met Burgerzaken.
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak !!!
Klik hier voor het maken van een afspraak.

Een uittreksel mag alleen met een machtiging:

 • door een ouder worden opgehaald voor kinderen boven 16 jaar, mits hij/zij op hetzelfde adres staat ingeschreven;
 • door een echtgenoot worden opgehaald mits hij/zij op hetzelfde adres staat ingeschreven;
 • worden opgehaald door een gemachtigde, wanneer deze het eigen legitimatiebewijs en een kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager kan overleggen. De machtiging dient te zijn ondertekend door de aanvrager.

Gebruik hiervoor het machtigingsformulier.

Een uittreksel kan niet worden opgehaald door een ongehuwde partner; ook al staat deze op hetzelfde adres ingeschreven.

Wat u mee dient te nemen: 

 1. Voor de aanvraag bij de balie heeft men een geldig legitimatiebewijs nodig
 2. Bij mensen die getrouwd zijn en op het zelfde adres staan ingeschreven is het voldoende dat de partner zijn of haar legitimatiebewijs meeneemt
 3. Als een ouder een uittreksel voor een kind (tot 16 jaar) nodig heeft is het voldoende als hij of zij legitimatie meeneemt, en (indien aanwezig) de legitimatie van het kind
 4. Men kan ook schriftelijk een uittreksel aanvragen. Men dient dan wel een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te sluiten.
 5. Men ontvangt dan een betalingsverzoek voor betaling van de kosten
 6. Indien van toepassing een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier

 

Tarief 2018: € 13,20

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum, Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken