Vestigt u zich vanuit het buitenland in Nederland en gaat u het komende half jaar tenminste vier maanden in ons land wonen, dan moet u zich binnen vijf dagen persoonlijk melden bij de balie van de gemeente Velsen. Ook uw familieleden, die in Nederland zijn gaan wonen, dienen zich persoonlijk te melden.

De aangifte kan alleen op afspraak plaatsvinden met de behandelend ambtenaar van Burgerzaken. Deze afspraak kan op werkdagen gemaakt worden tussen 08.30 en 16.00 uur.

Een aangifte "eerste inschrijving" geldt voor burgers die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen of zijn vertrokken vóór 1 oktober 1994.

Voor alle personen - ongeacht de nationaliteit - geldt dat de verwachte verblijfsduur tenminste 2/3 van een half jaar moet zijn (deze periode hoeft niet aangesloten te zijn). Personen die korter in Nederland (zullen) verblijven, komen niet voor inschrijving in aanmerking. Voor het aanvragen van een BSN dienen zij zich te melden bij één van de 18 RNI loketten. De dichtstbijzijnde is bij gemeente Alkmaar of gemeente Amsterdam.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Neem telefonisch contact op met de behandelend ambtenaar van Burgerzaken voor het maken van een afspraak.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de duur van uw afspraak ongeveer 45 minuten bedragen.

Meenemen naar uw afspraak:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort; identiteitskaart en/of verblijfsvergunning; geen rijbewijs). Wanneer u een verblijfsvergunning heeft bent u verplicht deze mee te nemen
  • Een kopie van huurovereenkomst of koopcontract 
  • Een verklaring met handtekening en kopie geldige legitimatiebewijs van de hoofdbewoner (als u gaat inwonen bij de huidige bewoner)
  • Bewijsstukken van rechtsfeiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden, zoals geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte van partner en verklaring van burgerlijke staat met de benodigde stempels*
    adoptie- of erkenningsakte van uw kind(eren) indien van toepassing. U heeft circa 3 maanden na vestiging de tijd deze akten in te leveren.

* Indien deze bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels Frans of Duits zijn opgemaakt, moet u het document laten vertalen door een in Nederland beëdigd vertaler. In sommige gevallen wordt een apostille of legalisatie verlangd. De stukken moeten ook vaak gestempeld worden door de buitenlandse instantie en de Nederlandse ambassade. Controleer dit via de link bij het land waar het document vandaan komt. In sommige gevallen wordt een apostille of legalisatie verlangd. De bewijsstukken moeten dan ook gestempeld zijn door de buitenlandse overheidsinstantie en de Nederlandse ambassade aldaar.

Bij vestiging vanuit de Caribische (ei)landen (voorheen Nederlandse Antillen):

  • origineel bewijs van uitschrijving uit de persoonsadministratie van het betreffende (ei)land.

Duur afwikkeling

Verschilt per geval en is maximaal 4 weken.

Een aangifte van verhuizing vanuit het buitenland is kosteloos.

Wanneer u zich het komende half jaar tenminste vier maanden in ons land vestigt, dan moet u zich binnen vijf dagen persoonlijk melden bij de balie van de gemeente Velsen.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken

 

 

Meld bij uw verzoek om een afspraak, met de behandelend ambtenaar van de afdeling Burgerzaken, dat het om een vestiging vanuit het buitenland gaat.

IND,
Stadhouderskade 85
1073 AT  AMSTERDAM
Tel. 088-0430430

Op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.

www.ind.nl