In de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. U kunt deze gegevens van uzelf en uw kinderen tot en met 16 jaar opvragen. Deze gegevens vindt u via MijnOverheid.nl of opvragen bij de gemeente Velsen.  Deze gegevens worden gebruikt door verschillende organisaties.  Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

Wilt u niet dat uw gegevens aan derden worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. Als u verhuist, hoeft u niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Ook als u geheimhouding hebt, is de gemeente verplicht uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, politie en Justitie of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).