U kunt zich op een briefadres laten inschrijven als u geen woonadres hebt. Op dat adres ontvangt u uw post. 

Er zijn verschillende situaties waarin u een briefadres nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld:

  • U bent dakloos
  • U moet een korte periode overbruggen tussen 2 woningen in (maximaal 3 maanden).
  • U verblijft in een zorginstelling.
  • U zit in de gevangenis.
  • U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat.

U kunt voor een briefadres het adres van familie, vrienden of kennissen gebruiken. De (hoofd)bewoner van het opgegeven briefadres geeft schriftelijk toestemming voor de inschrijving op zijn/haar woonadres.

Verschil woonadres en briefadres

Een woonadres is het adres waar u woont. Een briefadres is het adres van een andere persoon (briefadresgever). Met het adres van de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Een briefadres is daarom nooit een postbus, omdat dit geen persoon is. Het briefadres kan alleen in Nederland zijn.

Briefadres tijdelijk geldig

Een inschrijving op een briefadres is 3 maanden geldig. Na deze periode bekijkt de gemeente of u het briefadres nog steeds nodig hebt. Daarover krijgt u bericht op uw briefadres.