U kunt veel doen om brand te voorkomen. Daarnaast is het handig om te weten wat u moet doen als er toch brand uitbreekt. De gemeente zet de tips op een rij.

Plaats rookmelders in uw woning

Breekt er brand uit, dan is het belangrijk dat die al in een beginstadium ontdekt wordt. Rook bevat vaak giftige gassen en het inademen van rook is levensgevaarlijk. Plaats daarom altijd rookmelders in uw woning.

Zorg dat u een brandblusser bij de hand hebt

Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf blussen. Bedenk daarbij wel dat uw blusser alleen beginnende brandjes aankan. Blijf alleen blussen zolang u zeker weet dat u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten. Rook bevat vaak giftige gassen en het inademen van rook is levensgevaarlijk.

Waarschuw altijd de brandweer

Breng bij brand uw huisgenoten in veiligheid en waarschuw altijd de brandweer, ook bij een klein brandje. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 112. U weet immers vooraf niet of de brand controleerbaar blijft.

Laat u informeren door de brandweer

Er zijn veel blusstoffen en typen blustoestellen verkrijgbaar, maar niet elk toestel is geschikt voor het blussen van alle soorten branden. Laat u daarom informeren door de brandweer.

Meer goede tips over brandpreventie vindt u op de landelijke website van De Nederlandse Brandweer.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Brandweer Kennemerland, post Velsen: E-mail:preventie@velsen.nl

Op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur, telefoonnummer 0255-532324.