Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden de landelijke regels uit het Bouwbesluit 2012.

De regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik van toepassing. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig.

Download het informatieblad 'Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012' voor meer informatie over de omgevingsvergunning en de gebruiksmelding.

 

Lees de brochure voor meer informatie over het stappenplan om tot een aanvraag te komen.

TIP: Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het noodzakelijk zijn om de nieuwe gebruiksoppervlakte op te geven. De actuele gegevens van uw verblijfsobject kunt u vinden op BAGweb (www.kadaster.nl) of op de BAG-viewer .

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u digitaal doen ( DigiD-code vereist) via het landelijk Omgevingsloket

Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u een "vergunningcheck" doen. U kunt dan zien of u wel of niet vergunningsplichtig bent.

Na de check kunt u uw aanvraag verzorgen. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.
U kunt uw aanvraag ook op papier doen (door een formulier op maat uit te printen en vervolgens in tweevoud op te sturen) naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Duur afwikkeling aanvraag:

Voor reguliere aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen geldt de zogeheten reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor meer complexe aanvragen (zie: Bijzonderheden) geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 6 maanden. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend. In de uitgebreide procedure wordt overigens wel eerst een ontwerpbesluit genomen waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt hierop te reageren.

Aan een gebruiksmelding zijn geen kosten verbonden.

Aan een Omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden.

De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.

Tarief 2020: € 958,00) - voor het in behandeling nemen van een aanvraag, per aanvraag voor alleen het brandveilig gebruik van een bouwwerk.

 

Voor het digitaal aanvragen van de Omgevingsvergunning heeft u een DigiD-code nodig.

Zie bij "Beschrijving" of u een Omgevingsvergunning moet aanvragen of kunt volstaan met een Gebruiksmelding.

 

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

 

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Vrije inloop: Voor het inzien van tekeningen uit het archief; lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen geen afspraak nodig.

Afspraak maken: Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer (0255) 567200 of 14 0255.