Voor sommige gebouwen hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Voorbeelden zijn plekken waar veel mensen samenkomen, zoals een kinderdagverblijf, café of hotel. Wij stellen dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze landelijke vastgestelde eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Gebruiksmelding

In een aantal gevallen moet u een melding brandveilig gebruik (of: gebruiksmelding) doen bij de gemeente. Met die melding laat u onder andere zien welke maatregelen u voor brandveiligheid hebt getroffen. Per gebouw doet u 1 melding. Verandert het gebruik van het gebouw? Dan moet u opnieuw een melding doen.

Omgevingsvergunning

In sommige situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig voor basisscholen, kinderdagverblijven, verzorgingshuizen en hotels.