Bij het bouwen van woningen, inrichtingen en waterwerken, stimuleert de Rijksoverheid het hergebruik van afvalstoffen (waaronder sloopmateriaal). Dit hergebruik dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

De gemeente heeft hierbij een toezichthoudende taak.

U dient als gebruiker van een bouwstof de toepassing ervan te melden. Daarnaast dient u gegevens te verstrekken over de samenstelling van de gebruikte bouwstoffen.

Neem contact op met de Omgevingsdienst IJmond.

Verstrek informatie over de aard, omvang en samenstelling van de gebruikte bouwstoffen in uw contact met de Omgevingsdienst IJmond.

Omgevingsdienst IJmond

Bezoekadres: Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
Balie: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur

Postadres:
Postbus 325,
1940 AH Beverwijk

Telefoon: 0251-263863

E-mail:
info@odijmond.nl

Website:
www.odijmond.nl