Bij het bouwen van woningen, inrichtingen en waterwerken, stimuleert de Rijksoverheid het hergebruik van afvalstoffen (waaronder sloopmateriaal). Dit hergebruik dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

De gemeente heeft hierbij een toezichthoudende taak.

U dient als gebruiker van een bouwstof de toepassing ervan te melden. Daarnaast dient u gegevens te verstrekken over de samenstelling van de gebruikte bouwstoffen.