Bij het bouwen van bijvoorbeeld woningen stimuleert de Rijksoverheid het hergebruik van afvalstoffen (waaronder sloopmateriaal). Dit hergebruik moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

U moet (her)gebruik van bouwstoffen (IBC) in bepaalde situaties melden. Als particulier hebt u geen meldingsplicht. De bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren moeten het melden.

Een bedrijf moet een melding doen:

  • Als het IBC-bouwstoffen (Isoleren, Beheren en Controleren) gebruikt.
  • Als het bouwstoffen hergebruikt.

Een bedrijf hoeft geen melding te doen:

  • Als er een partijkeuring is gedaan.
  • Als het een geldig certificaat heeft voor het materiaal en het gebruik voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

Wet- en regelgeving