Gaat u bouwen, verbouwen of slopen, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Stap 1 - Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of niets hoeft te doen.

Stap 2 - Aanvraag/melding

Een melding of aanvraag doen voor een omgevingsvergunning ‘Bouwen’, kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl. Hiervoor logt u in met DigiD.
  2. Op papier

Stuur de aanvraag in tweevoud naar

Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Hebt u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200.

Stap 3 - Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Stap 4 - Bekendmaking

Is uw aanvraag compleet? Dan wordt uw aanvraag in de huis-aan-huisbladen en op onze website gezet.

Stap 5 - Beslissing

Wij laten u weten of u wel of niet een vergunning krijgt.

·Reguliere aanvraag

Aanvragen voor een eenvoudige verbouwing zijn in maximaal 8 weken afgerond. Binnen die 8 weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

·Complexere aanvraag

Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure. Dit duurt maximaal 6 maanden. Binnen de eerste 8 weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

We kunnen ook besluiten om de beslissing uit te stellen. De aanvraag krijgt dan de status ‘Aanhouden beslissing’.

Alle informatie is ook te vinden in de brochure ‘Een omgevingsvergunning aanvragen’.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u een vergoeding: leges. De hoogte van het legesbedrag varieert. Bekijk hiervoor de Leges 2020 Titel 2 vanaf Hoofdstuk 3.

Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Soms hebt u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

Op Rijksoverheid.nl vindt u alle informatie over (ver)bouwen zonder vergunning.

Vrije inloop

U hebt voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende aanvragen en afgeven van stukken voor Vergunningen geen afspraak nodig.

Afspraak maken

Hebt u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of andere vragen die hiermee te maken hebben? Maak een afspraak met een van de vakspecialisten van Vergunningen via telefoonnummer 0255 567200.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl