Ervaart u overlast van overhangende takken van bomen, dan zijn er de volgende oplossingen:

  • Betreft het een boom in de openbare ruimte meld dit dan bij de gemeente via een Melding Openbare Ruimte doen.
    U kunt uw melding ook telefonisch doen via: 0255-567200 of aan de balie in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.
  • Betreft het een particuliere boom stuur de eigenaar dan een schriftelijk verzoek om de tak(ken) te snoeien binnen een redelijke termijn (6 weken). Wordt hierop niet gereageerd dan mag u zelf de overhangende takken (snoeirecht in redelijkheid) verwijderen, mits u op uw eigen terrein blijft. Meer informatie vindt u op de website van de Bomenstichting, www.bomenstichting.nl

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier