Voor uw kind van 4 tot 18 jaar kunt u een vergoeding van maximaal € 200,00 per kind per jaar aanvragen voor in ieder geval lidmaatschappen voor sportclubs, verenigingen en muzieklessen, sportkleding en muziekinstrumenten.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient u een aanvraag in met een bewijs dat uw kind lid is van een sportclub, muziekvereniging etc. De maximale vergoeding van € 200,00,- per kind wordt vervolgens aan u uitgekeerd.

De bewijsstukken (nota’s en bonnen) voor deze kosten moet u wel bewaren. Aan het einde van dit jaar kunnen wij u namelijk vragen om aan te tonen of u deze kosten heeft gemaakt.

De tegemoetkoming voor sport en cultuur is een vorm van bijzondere bijstand. De bijstand is er voor elke Nederlander die hier woont en voor elke vreemdeling die hier rechtmatig verblijft. Iedereen met een laag inkomen en een gering vermogen kan in aanmerking komen. Kijk bij de 'Voorwaarden' voor de inkomensnormen.

De bijzondere bijstand is er ook voor mensen met een ander inkomen dan bijstand.

Kijk hier voor een overzicht van de Bijstandsnormen per 1 juli 2019

U laat geld liggen!

Bereken hier uw recht op inkomensondersteuning (link is external)

Meer informatie vindt u ook in de brochure 'Financiële hulp bij een laag inkomen'.
 

Wetgeving

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019

 

Aanvragen

Hier kunt u het aanvraagformulier voor het kalenderjaar 2019 downloaden of u kunt het telefonisch aanvragen bij het Klant Contact Centrum via 0255-567200. U kunt het ook ophalen aan de balie in het gemeentehuis. (Ook beheerders / bewindvoerders kunnen – na ontvangst van het vonnis van de rechtbank – namens hun cliënt een aanvraag indienen.)

Het aanvraagformulier 2019 bevat een toelichting, waarin u kunt nalezen wanneer u voor deze vergoeding in aanmerking komt. Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen om vertraging in de afhandeling te voorkomen.
Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het naar onderstaand adres. Een postzegel plakken is niet nodig. Wel moet u bewijsstukken meesturen, als daar naar wordt gevraagd.

Gemeente Velsen
Afdeling Sociaal Domein
Postbus 168
1970 AD IJmuiden.

Formulierenbrigade Velsen

Inwoners van Velsen kunnen terecht bij de consulenten van de Formulierenbrigade Velsen.
Voor informatie, advies en ondersteuning bij het invullen van formulieren die te maken hebben met gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Tevens voor het aanvragen en wijzigen van huur- en zorgtoeslag en het aanvragen van een WW-uitkering, kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade, via Socius Maatschappelijk Dienstverleners, Plein 1945 nr. 10, 1971 GA IJmuiden, tel. 088-8876900.

Aan welke voorwaarden/eisen moet ik voldoen?

U komt voor de tegemoetkoming voor sociaal-culturele activiteiten in aanmerking als u een inkomen heeft dat niet hoger is dan 10% boven het minimum inkomen.

Zie Bijstandsnormen per 1 juli 2019

U moet de kosten die u maakt kunnen aantonen. Of men dit bedrag ook helemaal ontvangt, is afhankelijk van de werkelijke kosten die zijn gemaakt.

Postadres

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl