Gemeente Velsen wil graag dat kinderen kunnen meedoen in de samenleving. Gemeente Velsen kan een bijdrage geven voor de kosten van sport en cultuur. Dit is bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub, of verenigingen, muzieklessen, muziekinstrumenten of sportkleding.

Voor wie?

Deze tegemoetkoming is voor alle gezinnen met kinderen tussen 4 en 18 jaar die rechtmatig in Nederland wonen. U komt in aanmerking als u een inkomen hebt dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnormen.

Meer informatie: Bijstandsnormen per 1 januari 2020.

De bijzondere bijstand is er ook voor mensen met een ander inkomen dan bijstand.

Hoeveel?

De tegemoetkoming voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar is in 2020 maximaal € 200,00 per jaar.