Gemeente Velsen wil graag dat inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Inwoners vanaf 18 jaar kunnen een gemeentelijke bijdrage krijgen voor sociaal culturele activiteiten. Dit is bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub, muziek- of toneelvereniging of een bezoek aan de bioscoop of het theater.

Voor wie?

Deze tegemoetkoming is voor iedere Nederlander en voor elke vreemdeling die rechtmatig hier woont. U komt in aanmerking als u een inkomen hebt dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnormen. Meer informatie: Bijstandsnormen per 1 januari 2020.

De bijzondere bijstand is er ook voor mensen met een ander inkomen dan bijstand.

Hoeveel?

De tegemoetkoming is in 2020 maximaal € 75,00 per gezinslid per jaar.

Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar kan een extra bedrag van maximaal € 200,00 per jaar worden aangevraagd voor sport en cultuur. Lees meer bij ‘Bijzondere Bijstand voor sport en cultuur voor kinderen’.

Aanvragen

Een aanvraagformulier kunt u op 3 manieren krijgen:

  1. Downloaden: Download het formulier, vul het in en stuur het naar de gemeente.
  2. Telefonisch: Vraag het formulier aan via 0255 567200.
  3. Ophalen: Haal het formulier op aan de balie van het gemeentehuis.

Vul het formulier in, onderteken het en stuur deze met de gevraagde documenten naar:
Gemeente Velsen
Sociaal Domein
Antwoordnummer 550
1970WD IJmuiden

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het invullen van dit formulier? Inwoners van Velsen kunnen terecht bij de Formulierenbrigade Velsen. Zij helpen u met het invullen van formulieren die te maken hebben met gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Formulierenbrigade – Socius Maatschappelijk Dienstverlening
Plein 1945 nr. 10
1971 GA IJmuiden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U hebt een laag gezinsinkomen, dat wil zeggen uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm.
  • U woont in Velsen.
  • U kunt niet op een andere manier de kosten betalen.

Als u de bijzondere bijstand krijgt, is het belangrijk dat u de bonnetjes en nota’s bewaard. Aan het einde van dit jaar kunnen wij u vragen om aan te tonen dat u deze kosten hebt gemaakt.

Meer informatie

Wetgeving

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl