Gemeente Velsen wil graag dat inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Inwoners vanaf 18 jaar kunnen een gemeentelijke bijdrage krijgen voor sociaal culturele activiteiten. Dit is bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub, muziek- of toneelvereniging of een bezoek aan de bioscoop of het theater.

Voor wie?

Deze tegemoetkoming is voor iedere Nederlander en voor elke vreemdeling die rechtmatig hier woont. U komt in aanmerking als u een inkomen hebt dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnormen. Meer informatie: Bijstandsnormen per 1 januari 2021.

De bijzondere bijstand is er ook voor mensen met een ander inkomen dan bijstand.

Hoeveel?

De tegemoetkoming is in 2021 maximaal € 75,00 per gezinslid per jaar.