Inwoners van Velsen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op de Regeling sociaal-culturele activiteiten. U kunt een financiële bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, muziekvereniging, toneelvereniging of bibliotheek, Maar ook voor een bezoek aan het theater, de bioscoop, een concert, attractiepark, museum, zwembad of dierentuin of het volgen van een cursus.

Voor wie is het?

De tegemoetkoming voor sociaal-culturele activiteiten is een vorm van bijzondere bijstand. De bijstand is er voor elke Nederlander die hier woont en voor elke vreemdeling die hier rechtmatig verblijft. Iedereen met een laag inkomen en een gering vermogen kan in aanmerking komen. Kijk bij de 'Voorwaarden' voor de inkomensnormen.

De bijzondere bijstand is er ook voor mensen met een ander inkomen dan bijstand.

Hoeveel is het?

De tegemoetkoming is in 2019 maximaal € 75,00 per persoon per jaar.

Om in aanmerking te komen voor Sociaal Culturele Activiteiten dient u een aanvraag in. Vervolgens maken wij de maximale vergoeding van € 75,00 per gezinslid per jaar aan u over. U hoeft niet aan te tonen dat u kosten heeft gemaakt in het kader van deze regeling. U moet bij de aanvraag een bewijsstuk voegen van uw netto inkomen.

Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar kan een extra bedrag van maximaal € 200,00 per jaar worden aangevraagd voor sport en cultuur. (Zie ook: Bijzondere Bijstand voor sport en cultuur voor kinderen.)

Kijk hier voor een overzicht van de Bijstandsnormen per 1 januari 2019

U laat geld liggen!

Bereken hier uw recht op inkomensondersteuning

Meer informatie vindt u ook in de brochure 'Financiële hulp bij een laag inkomen'.
 

Wetgeving

Aanvragen

Hier kunt u het aanvraagformulier voor het kalenderjaar 2019 downloaden of u kunt het telefonisch aanvragen bij het Klant Contact Centrum via 0255-567200. U kunt het ook ophalen aan de balie in het gemeentehuis. (Ook beheerders / bewindvoerders kunnen – na ontvangst van het vonnis van de rechtbank – namens hun cliënt een aanvraag indienen.)

Het aanvraagformulier 2019 bevat een toelichting, waarin u kunt nalezen wanneer u voor deze vergoeding in aanmerking komt.  Er moet worden aangegeven waarvoor de kosten zijn gemaakt. De bewijsstukken (nota’s en bonnen) voor deze kosten moet u wel bewaren. Aan het einde van dit jaar kunnen wij u namelijk vragen om aan te tonen dat u deze kosten heeft gemaakt.
Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het naar onderstaand adres. Een postzegel plakken is niet nodig. Wel moet u bewijsstukken meesturen, als daar naar wordt gevraagd.

Gemeente Velsen
Afdeling Sociaal Domein
Postbus 168
1970 AD IJmuiden.

Formulierenbrigade Velsen

Inwoners van Velsen kunnen terecht bij de consulenten van de Formulierenbrigade Velsen.
Voor informatie, advies en ondersteuning bij het invullen van formulieren die te maken hebben met gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Tevens voor het aanvragen en wijzigen van huur- en zorgtoeslag en het aanvragen van een WW-uitkering, kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade, via Socius Maatschappelijk Dienstverleners, Plein 1945 nr. 10, 1971 GA IJmuiden, tel. 088-8876900.

Aan welke voorwaarden/eisen moet ik voldoen?

U komt voor de tegemoetkoming voor sociaal-culturele activiteiten in aanmerking als u een inkomen heeft dat niet hoger is dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Zie Bijstandsnormen per 1 januari 2019

De tegemoetkoming is maximaal € 75,00 per gezinslid per jaar.
Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar kan hiernaast een bedrag van maximaal € 200,00 per jaar worden ontvangen. Dit is bedoeld voor actieve deelname aan sport of cultuur. Klik hier voor de voorwaarden.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl