Ouders van schoolgaande kinderen staan voor veel extra kosten. De gemeente Velsen komt mensen met een laag inkomen daarin tegemoet.

Indirecte schoolkosten zijn kosten die u moet maken voor allerlei bijkomende uitgaven voor de school van uw kind. Denk aan de ouderbijdrage, schoolactiviteiten (zoals schoolreis of werkweek) en kosten voor materiaal (zoals een boekentas of schrijfgerei).

De tegemoetkoming indirecte schoolkosten is maximaal € 270 (per kind, per schooljaar) op het voortgezet onderwijs/mbo en maximaal € 50 op het basisonderwijs.

Voor wie is het?

  • Uw kind zit op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.
  • Iedereen met een inkomen, dat niet hoger is dan 110% van een bijstandsuitkering. Kijk voor de precieze bedragen bij 'Voorwaarden'.
  • In het lopende schooljaar van de aanvraag is uw kind jonger dan 18 jaar.
    hbo- en wo-studenten komen niet in aanmerking, omdat zij al studiefinanciering kunnen ontvangen voordat zij 18 jaar oud zijn.

En een computer?

Vaak heeft uw kind voor school een computer, laptop of tablet nodig. Zit uw kind op het voortgezet onderwijs dan kunt u een bedrag krijgen voor zo’n aankoop.