Ouders van kinderen op het voortgezet onderwijs staan voor veel extra kosten. De gemeente Velsen komt mensen met een laag inkomen daarin tegemoet. Dit is vastgelegd in de Regeling Indirecte Schoolkosten.

Indirecte schoolkosten zijn kosten die u moet maken voor allerlei bijkomende uitgaven. Men kan daarbij denken aan de ouderbijdrage, schoolactiviteiten (zoals schoolreis of werkweek) en bijkomende kosten als materiaal, gereedschap, een boekentas, papier, schrijfgerei, een fiets.

De tegemoetkoming indirecte schoolkosten is maximaal € 270,00 per kind per schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli

Zie voor meer informatie ook de toelichting op het aanvraagformulier en het overzicht van de Bijstandsnormen per 1 juli 2019

Voor wie is het?

De tegemoetkoming voor indirecte schoolkosten is een vorm van Bijzondere Bijstand. De bijstand is er voor elke Nederlander die hier woont en voor elke vreemdeling die hier rechtmatig verblijft. Iedereen met een laag inkomen en een gering vermogen kan in aanmerking komen

De Bijzondere bijstand is er ook voor mensen met een ander inkomen dan bijstand.

Het kind moet op het voortgezet onderwijs zitten en in het lopende schooljaar van de aanvraag jonger zijn dan 18 jaar.
Men komt voor de tegemoetkoming in aanmerking als u een inkomen heeft tot 110% van het minimum (is de bijstandsnorm). Kijk voor de bedragen bij 'Voorwaarden'.

Kijk hier voor een overzicht van de Bijstandsnormen per 1 juli 2019

Meer informatie vindt u ook in de brochure 'Financiële hulp bij een laag inkomen'.

Wat moet ik verder weten?

Vaak heeft uw kind voor school een computer, laptop of tablet nodig. Ouders van kinderen op het voortgezet onderwijs kunnen bijzondere bijstand krijgen voor de aanschaf van een computer, laptop of tablet. Vraag naar de voorwaarden en de bedragen. Zie voor het aanvragen van bijzondere bijstand ook het onderwerp 'Bijzondere bijstand (algemeen)'.

 

Wetgeving

Vanaf 2015 dient u zelf actie te ondernemen. Er wordt gekeken naar de individuele situatie bij het toekennen van deze bijzondere bijstand. U krijgt het niet meer automatisch als u een uitkering heeft. (Ook beheerders / bewindvoerders kunnen – na ontvangst van het vonnis van de rechtbank – namens hun cliënt een aanvraag indienen.)

U kunt een aanvraag indienen en opsturen naar:

Gemeente Velsen,
Afdeling Sociaal Domein
Postbus 168,
1970 AD IJmuiden.

U kunt hier het aanvraagformulier voor schooljaar 2018-2019 downloaden of het kan worden opgehaald bij het Klant Contact Centrum.
Op het aanvraagformulier is precies aangegeven welke gegevens u moet verstrekken en welke bewijsstukken u bijvoegt. Ook wordt de verdere procedure uitgelegd.

  • De tegemoetkoming voor indirecte schoolkosten is een vorm van bijzondere bijstand. De bijstand is er voor elke Nederlander die hier woont en voor elke vreemdeling die hier rechtmatig verblijft. Iedereen met een laag inkomen en een gering vermogen kan in aanmerking komen:
  • Men komt voor de tegemoetkoming in aanmerking als het netto inkomen niet boven de 110% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm.
  • Uw vermogen mag niet groter zijn dan de wettelijke grenzen: € 12.240,00 voor gezinnen en € 6.120,00 voor alleenstaanden (2019)
  • De bijzondere bijstand is er ook voor mensen met een ander inkomen dan bijstand.
  • Het kind moet op het voortgezet onderwijs zitten en op de datum van aanvraag jonger zijn dan 18 jaar.
  • U moet kunnen aantonen dat u kosten heeft gemaakt. Bewaar daarom de bewijsstukken zodat u deze achteraf kunt overleggen als wij u daarom verzoeken.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl