Ouders van schoolgaande kinderen staan voor veel extra kosten. De gemeente Velsen komt mensen met een laag inkomen daarin tegemoet.

Indirecte schoolkosten zijn kosten die u moet maken voor allerlei bijkomende uitgaven. Denk aan de ouderbijdrage, schoolactiviteiten zoals schoolreis of werkweek. Kosten voor materiaal, gereedschap, een boekentas, schrijfgerei en een fiets horen daar ook bij.

De tegemoetkoming indirecte schoolkosten is maximaal € 270,00 (per kind, per schooljaar) op het voortgezet onderwijs/MBO en maximaal € 50,00 op het basisonderwijs. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Zie voor meer informatie ook de toelichting op het aanvraagformulier en het overzicht van de Bijstandsnormen per 1 juli 2019.

Voor wie is het?

  • Uw kind zit op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of MBO
  • Iedereen met een inkomen, dat niet hoger is dan 110% van een bijstandsuitkering. Kijk voor de precieze bedragen bij 'Voorwaarden'.
  • In het lopende schooljaar van de aanvraag is uw kind jonger dan 18 jaar.
    HBO- en WO-studenten komen niet in aanmerking, omdat zij al studiefinanciering kunnen ontvangen voordat zij 18 jaar oud zijn.

En een computer?

Vaak heeft uw kind voor school een computer, laptop of tablet nodig. Zit uw kind op het voortgezet onderwijs dan kunt u bijzondere bijstand krijgen voor zo’n aankoop. Vraag naar de voorwaarden en de bedragen. Zie voor het aanvragen van bijzondere bijstand ook het onderwerp 'Bijzondere bijstand (algemeen) '.

U kunt het aanvraagformulier voor een schooljaar downloaden of ophalen bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis.

Op dit formulier staat precies wat u moet invullen en welke documenten u moet toevoegen.

U kunt een aanvraag indienen en opsturen naar:

Gemeente Velsen
Sociaal Domein
Postbus 168
1970 AD IJmuiden.

U kunt het ingevulde formulier ook afgeven bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis.

De tegemoetkoming voor indirecte schoolkosten is een vorm van bijzondere bijstand. De bijstand is er voor elke Nederlander die hier woont en voor elke vreemdeling die hier rechtmatig verblijft. Iedereen met een laag inkomen en een gering vermogen kan in aanmerking komen:

  • Als uw netto inkomen niet meer is dan 110% van de bijstandsnorm
  • U hebt niet veel spaargeld.
  • Ook als u geen bijstand ontvangt, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor indirecte schoolkosten
  • Uw kind zit op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of MBO en is jonger dan 18 jaar op de datum van aanvraag.
  • U hebt aantoonbare kosten gemaakt. Bewaar daarom de bewijsstukken (aankoopbonnen). Wij kunnen om die bewijzen vragen en dan moet u ze kunnen laten zien.

Meer informatie

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl