Met bijzondere bijstand kunt u onverwachte hoge kosten betalen. Dat zijn kosten die u:

  • niet uit uw eigen inkomen kan betalen
  • niet op een andere manier kan betalen, met bijvoorbeeld studiefinanciering, huurtoeslag of uw zorgverzekering.

Voor wie is het?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een inkomen hebt tot 110% van het minimum. Is uw inkomen hoger, dan hebt u mogelijk recht op een gedeeltelijke vergoeding. Onder inkomen vallen ook alimentatie en heffingskor­tingen. Het minimum is het landelijk normbedrag voor algemene bijstand in uw persoonlijke woon- en leefsitu­atie. De bedragen worden elk half jaar bijgesteld.

Wat zijn de mogelijkheden?

De bijzondere bijstand vergoedt alleen noodzakelijke kosten. Het moet gaan om extra kosten die u moet maken om een ‘normaal' leven te kunnen leiden. De extra kosten moeten het gevolg zijn van uw persoonlijke omstandigheden (sociaal of medisch).

Denk bijvoorbeeld aan:

  • bewindvoeringskosten, wanneer u bijvoorbeeld zelf niet uw financiën beheerd
  • eigen bijdrage voor een advocaat, wanneer u bijvoorbeeld gaat scheiden
  • medische kosten die gedeeltelijk door de zorgverzekeraar worden vergoed (zoals een bril of eigen bijdrage voor medische behandelingen)

Speciale regelingen

Gemeente Velsen biedt speciale regelingen voor inwoners met een minimum inkomen.

Hieronder leest u hoe u in 2 stappen bijzondere bijstand aanvraagt.

Stap 1: Begin op tijd

Stelregel: vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Medische kosten kunt u indienen tot 12 maanden na factuurdatum.

Stap 2: Aanvragen

Download het Aanvraagformulier (2019) Bijzondere bijstand Aanvraagformulier (2020) Bijzondere bijstand. Vul het formulier in en stuur deze met bewijsstukken op naar:

Gemeente Velsen
Sociaal Domein
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

U kunt het aanvraagformulier telefonisch opvragen via 0255 567200 (tussen 9.00 en 17.00 uur) of ophalen in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Als u al bijstand van ons ontvangt of afgelopen jaar bijzondere bijstand hebt aangevraagd, hoeft u alleen een bewijs van de gemaakte kosten mee te sturen.

Procedure

U krijgt binnen 8 weken schriftelijk bericht van ons. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijzondere bijstand op de websites Regelhulp.nl of ga naar Berekenuwrecht.nl. Daar kunt u ook zien waar u misschien nog meer voor in aanmerking komt.
 

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent Nederlander en woont in Nederland of u bent vreemdeling met een verblijfsvergunning in Nederland
  • Uw inkomen is maximaal 110% van het minimum inkomen en u beschikt niet over eigen vermogen, bijvoorbeeld spaargeld
  • U kunt de kosten niet op een andere manier kan betalen, met bijvoorbeeld studiefinanciering, huurtoeslag of uw zorgverzekering. Dat worden voorliggende voorzieningen genoemd. Maakt u hier door eigen keuze of toedoen geen gebruik hiervan? Dan hebt u geen recht op bijzondere bijstand
  • Ook beheerders / bewindvoerders kunnen – na ontvangst van het vonnis van de rechtbank – namens hun cliënt een aanvraag indienen.

Een medewerker van Sociaal Domein kan u meer vertellen over aanvullende voorwaarden.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl