De term zegt het al een beetje: bijzondere bijstand is er voor bijzondere kosten. Dat zijn kosten die u niet uit uw eigen inkomen kunt betalen. En om meteen maar een misverstand uit de wereld te helpen, de bijzondere bijstand is er niet alleen voor de cliënten van Sociaal Domein. Ook mensen met een inkomen uit werk of pensioen kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, ook als dat inkomen hoger is dan het minimum.

De bijzondere bijstand vergoedt alleen noodzakelijke kosten. Het moet gaan om extra kosten die u moet maken om een ‘normaal' leven te kunnen leiden. De extra kosten moeten het gevolg zijn van uw persoonlijke omstandigheden (sociaal of medisch). Dat kan dus voor iedereen anders zijn. Zie voor meer informatie ook de toelichting onderaan het aanvraagformulier.

Voor wie is het?

De (bijzondere) bijstand is er voor elke Nederlander *) die hier woont en voor elke vreemdeling die hier rechtmatig verblijft. Iedereen met een laag inkomen en een gering vermogen kan in aanmerking komen.
De bijzondere bijstand is er ook voor mensen zonder bijstandsuitkering.
*) Ook beheerders / bewindvoerders kunnen – na ontvangst van het vonnis van de rechtbank – namens hun cliënt een aanvraag indienen.

U krijgt alleen bijzondere bijstand als er geen andere mogelijkheden zijn. Voorbeelden hiervan zijn: studiefinanciering, huurtoeslag en de zorgverzekering.

Meer informatie vindt u in de brochure 'Financiële hulp bij een laag inkomen'.

Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt voor veel kosten bijzondere bijstand aanvragen. De meest voorkomende soorten vindt u hieronder. Maar let op: het zijn slechts voorbeelden. Informeer naar de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

  • medische kosten die gedeeltelijk door de zorgverzekeraar worden vergoed (zoals een bril of eigen bijdrage voor medische behandelingen)
  • extra kosten vanwege een handicap (zoals verwarming of dieetkosten)
  • meerkosten van maaltijdvoorziening
  • hoge woonlasten

De kosten worden niet altijd helemaal vergoed. Voor veel soorten gelden maxima.

Kijk hier voor een overzicht van de Bijstandsnormen per 1 januari 2019

Ook kan het zijn dat de gemeente u bijzondere bijstand verstrekt in de vorm van een geldlening. Dit geldt bijvoorbeeld voor kosten zoals vervanging van huisraad of witgoed (zoals meubilair, koelkast of computer). U hoeft over deze lening geen rente te betalen en u betaalt de lening in maandelijkse termijnen terug. Bij het terugbetalen van de lening wordt er rekening mee gehouden dat u maandelijks genoeg geld overhoudt om uw vaste lasten te betalen.

De gemeente Velsen kent verder een aantal speciale regelingen voor inwoners met een laag inkomen.
Hieronder vindt u een overzicht. Als u op de link klikt komt u bij de beschrijving waarin u kunt zien of u ook hiervoor in aanmerking komt.
Als dat het geval is kunt u daar ook het specifieke aanvraagformulier voor deze vorm van bijzondere bijstand vinden.

Overzicht speciale regelingen:

Op het aanvraagformulier is precies aangegeven welke gegevens u moet verstrekken en welke bewijsstukken u bijvoegt. Ook wordt de verdere procedure uitgelegd.

Belangrijk!

Dien de aanvraag altijd in vóór u de kosten daadwerkelijk maakt. Als u achteraf aanvraagt, kan niet meer worden gecontroleerd of de kosten noodzakelijk waren.

U laat geld liggen!

Bereken hier uw recht op inkomensondersteuning

Meer informatie:  'Financiële hulp bij een laag inkomen'.

Wetgeving

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019

Download het aanvraagformulier (2019) Bijzondere bijstand. U kunt het thuis invullen, voorzien van de gevraagde bewijsstukken en opsturen naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Sociaal Domein
Postbus 168
1970 AD IJmuiden.

U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch opvragen via telefoonnummer 0255-567200 (tussen 9.00 en 17.00 uur). Het wordt u dan toegestuurd.
U kunt het formulier ook ophalen in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Uw ingevulde formulier kunt u ook afgeven in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis

De duur van de afwikkeling van dit product is maximaal 8 weken.

U kunt bijzondere bijstand krijgen voor bijzondere kosten. Dat zijn kosten die u door persoonlijke en bijzondere omstandigheden moet maken. De kosten vallen buiten het normale bestedingspatroon. Het moet gaan om noodzakelijke kosten. Voor een aantal kosten gelden maximumbedragen

Aan welke voorwaarden/eisen moet ik voldoen?

U krijgt alleen bijzondere bijstand als er geen andere vergoedingen mogelijk zijn. Dat worden voorliggende voorzieningen genoemd. Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn de studiefinanciering, de huurtoeslag en de zorgverzekering. Let op: als u door eigen keus of toedoen geen gebruik maakt van zo'n voorliggende voorziening, kunnen de kosten niet via de bijzondere bijstand alsnog worden vergoed.

Wij adviseren u om naast de basiszorgverzekering ook een aanvullend pakket te kiezen waarin tenminste fysiotherapie is opgenomen en een tandartsverzekering. Als u kiest voor een eigen risico, kunt u voor de gevolgen geen beroep doen op de bijzondere bijstand.

U komt voor bijzondere bijstand in aanmerking als u een inkomen heeft tot 110% van het bijstandsniveau. Is uw inkomen hoger, dan hebt u mogelijk recht op een gedeeltelijke vergoeding. Verder moet uw vermogen lager zijn dan de wettelijke grenzen
Zie ook: overzicht van de Bijstandsnormen per 1 januari 2019

U moet de kosten aantonen en als hoofdregel geldt: eerst aanvragen, dan aanschaffen.

Belangrijk!

Dien de aanvraag altijd in vóór u de kosten daadwerkelijk maakt. Als u achteraf aanvraagt, kan niet meer worden gecontroleerd of de kosten noodzakelijk waren.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl