Met bijzondere bijstand kunt u onverwachte hoge kosten betalen. Dat zijn kosten die u:

  • niet uit uw eigen inkomen kan betalen.
  • niet op een andere manier kan betalen, met bijvoorbeeld studiefinanciering, huurtoeslag of uw zorgverzekering.

Voor wie is het?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een inkomen hebt tot 110% van het minimum. Is uw inkomen hoger, dan hebt u mogelijk recht op een gedeeltelijke vergoeding. Onder inkomen vallen ook alimentatie en heffingskor­tingen. Het minimum is het landelijk normbedrag voor algemene bijstand in uw persoonlijke woon- en leefsitu­atie. De bedragen worden elk half jaar bijgesteld. Lees meer over de bijstandsnormen.

Wat zijn de mogelijkheden?

De bijzondere bijstand vergoedt alleen noodzakelijke kosten. Het moet gaan om extra kosten die u moet maken om een ‘normaal' leven te kunnen leiden. De extra kosten moeten het gevolg zijn van uw persoonlijke omstandigheden (sociaal of medisch).

Denk bijvoorbeeld aan:

  • bewindvoeringskosten, wanneer u bijvoorbeeld zelf niet uw financiën beheert.
  • eigen bijdrage voor een advocaat, wanneer u bijvoorbeeld gaat scheiden.
  • medische kosten die gedeeltelijk door de zorgverzekeraar worden vergoed zoals een bril of eigen bijdrage voor medische behandelingen.

Speciale regelingen

Gemeente Velsen biedt speciale regelingen voor inwoners met een minimum inkomen. Dit noemen we minimaregelingen.

Beleidsregels

Alle voorwaarden en mogelijkheden voor bijzondere bijstand en minimaregelingen zijn te vinden in de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021.

Kijk voor meer informatie over bijzondere bijstand op de websites Regelhulp.nl of ga naar Berekenuwrecht.nl. Daar kunt u ook zien waar u misschien nog meer voor in aanmerking komt.