U mag niet zomaar grote goederen of gevaarlijke stoffen vervoeren binnen de grenzen van de gemeente. Wilt u iets vervoeren dat groter, breder of zwaarder is dan is toegestaan? Vraag dan een ontheffing aan bij de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).

Vraag ontheffing aan als:

  • Het om gevaarlijke stoffen gaat.
  • Het transport buiten de wettelijke transporteisen valt.
  • Er geen alternatieven mogelijk zijn (bijvoorbeeld vervoer in delen).
  • U laadt en lost binnen gemeente Velsen.

Grote voertuigen

Hebt u een bijzonder vervoersmiddel? Dan mag u niet zonder toestemming de weg op. Het gaat dan om brede, lange of zware voertuigen die volgens het Voertuigreglement verboden zijn op de openbare weg. U kunt een vrijstelling van dit verbod aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)