Geen volledige uitkering

Als u geen volledige AOW-uitkering ontvangt, kunt u misschien een aanvulling krijgen: de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Dit is een bijstandsuitkering die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitbetaald. Kijk hiervoor op svb.nl voor de mogelijkheden.

Volledige uitkering

Ontvangt u wel een volledig AOW-uitkering? Dan hebt u automatisch een minimuminkomen en komt u niet in aanmerking voor bijstand. Wel komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Kwijtschelding betekent dat u deze kosten niet hoeft te betalen.