U hebt rechten maar ook plichten als u bijstand krijgt. Zo hebt u recht op financiële hulp van de gemeente. Daar staat tegenover dat u bijvoorbeeld de plicht heeft om alles te doen om betaald werk te vinden.

Uw rechten

 • U mag iemand meenemen naar het gesprek om u te helpen.
 • U wordt op een respectvolle manier geholpen.
 • U kunt een klacht indienen als u vindt dat u niet respectvol behandeld bent.
 • U kunt in bezwaar gaan tegen een besluit.
 • Privacy. Kijk voor informatie op velsen.nl/privacy

Uw plichten

Voorbereiding 

 • U bereidt zich goed voor op een gesprek.
 • U neemt de gevraagde documenten mee
 • U vult de formulieren die u thuis hebt gekregen alvast in
 • U belt op tijd als u niet naar een afspraak kunt komen en hebt hier een geldige reden voor.
 • U behandelt de medewerkers van de afdeling Sociaal Domein met respect.

Uw plichten 

 • U geeft alle veranderingen zo snel mogelijk door aan de afdeling Sociaal Domein.
 • U houdt zich aan gemaakte afspraken.
 • U komt alle verplichtingen na.
 • U houdt zich aan de huisregels van de gemeente Velsen.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Goede bereikbaarheid.
 • Telefonisch spreekuur dagelijks op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Bel 0255 567200 of 14 0255 (geen kengetal).
 • Wij hebben oog voor uw persoonlijke omstandigheden.
 • Wij betalen uw uitkering op tijd.

'IJmond Werkt!'
Stationsplein 48a
1948 LC  Beverwijk
Telefoon 0251-279000

Inloop dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en verder op afspraak

Postadres: 
'IJmond Werkt!'
Postbus 462
1940 AL  Beverwijk

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier