Hebt u:

 • geen inkomen meer?
 • tijdelijk niet genoeg geld om van te leven?
 • geen werk en kunt u dat niet vinden?

Dan kunt u bijstand aanvragen. Met bijstand hebt u een inkomen totdat u (weer) aan het werk gaat. Bijstand wordt ook wel bijstandsuitkering of uitkering Participatiewet genoemd.

Voor wie?

De bijstand is voor iedereen die in Nederland woont, als u Nederlander bent of als vreemdeling hier rechtmatig verblijft. Kijk bij de voorwaarden of u bijstand kunt aanvragen.

Hoeveel is het?

Voor de bijstandsuitkering zijn er normbedragen. Dat is het bedrag dat u maximaal aan bijstand krijgt. Dit bedrag hangt af van uw leeftijd, uw woonsituatie en andere factoren. Bij een bijstandsuitkering geldt: Hoe meer mensen samen in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon. Dit heet de kostendelersnorm.

Niet iedereen telt mee voor de kostendelersnorm. Wie niet?

 • Jongeren tot 21 jaar.
 • De meeste studenten die een studie volgen aan de universiteit, het HBO of het MBO.
 • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
 • Kamerhuurders met een commercieel huurcontract.
 • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die tijdelijk bij u logeren (logeerregeling).

Kijk voor de hoogte van de kostendelersnorm op velsenwijzer.nl.

Hoe kan de gemeente u helpen?

Als u een uitkering aanvraagt, wordt eerst gekeken of er direct werk voor u is. De afdeling Sociaal Domein werkt hierin samen met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest in IJmond Werkt!.

 1. Schrijf u in als werkzoekende op werk.nl of bel de gemeente op 0255 567200 als u hierbij hulp nodig hebt.
 2. Vraag een uitkering aan via iparticipatie.velsen.nl
 3. IJmond Werkt! neemt zo snel mogelijk contact met u op voor een gesprek. Na het gesprek gaat IJmond Werkt! met u aan de slag of sturen zij u door naar de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor bijstand moeten u (en uw partner) voldoen aan deze voorwaarden:

 • U hebt te weinig geld om rond te komen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • Uw andere uitkering is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor u geldt.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • U doet er alles aan om genoeg te verdienen om weer rond te kunnen komen.
 • U doet mee aan activiteiten die wij aanbieden om werk te vinden.

Aanvullende voorwaarden als u jonger bent dan 27 jaar:

 • U zoekt na uw aanvraag eerst zelf 4 weken naar werk of een opleiding. U hebt hier bewijzen van. Dit zijn bijvoorbeeld sollicitatiebrieven.
 • Als u een bijstandsuitkering hebt, houdt u zich aan de afspraken uit het plan van aanpak.
 • U bent volledig beschikbaar voor werk of een opleiding.

Bent u vluchteling? Dan hebt u recht op bijstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U hebt een verblijfstatus gekregen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
 • U woont zelfstandig of gaat dat binnenkort doen.
 • U doet mee aan het verplichte inburgeren.
 • U voldoet aan de algemene voorwaarden voor een bijstandsuitkering.

'IJmond Werkt!' (op afspraak)
Stationsplein 48a
1948 LC Beverwijk
Telefoon: 0251-279000

UWV WERKbedrijf te Haarlem
Jansweg 15
Haarlem
Telefoon: 0900-9294
www.werk.nl