Bent u het niet eens met een uitspraak van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het met de uitspraak op uw bezwaar ook niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wat moet er in uw brief staan?

In uw brief moet in elk geval staan:

 • Uw naam en adres.
 • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
 • De datum van het bezwaarschrift.
 • Tegen welke beslissing u bezwaar maakt. Voeg een kopie bij van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • Uw handtekening.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bezwaarschrift moet compleet zijn

Als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt er dan alsnog voor zorgen dat uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard). U krijgt dan ook geen uitnodiging voor een hoorzitting.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Als u geen advocaat bent, hebt u een bewijs nodig dat de persoon voor wie u het bezwaarschrift indient, u daarvoor machtigt.

U kunt uw schriftelijke bezwaarschrift richten aan:

De heffingsambtenaar van Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN

Hoe maakt u bezwaar?

Uitsluitend schriftelijk, door een brief te sturen (bezwaarschrift) naar de gemeente:

De heffingsambtenaar
Afdeling Belastingen en Invordering
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezwaar maken kost u niets.

Bezwaar ingediend

Horen gebeurt alleen op verzoek van de belastingplichtige. Dit moet opgenomen zijn in het bezwaarschrift

Overweging

Op basis van het bezwaarschrift en de hoorzitting wordt het gehele besluit nagelopen, geanalyseerd en getoetst aan alle wetten en voorschriften waarop het berust. Dit proces noemt de wet de heroverweging. Op grond van deze heroverweging neemt de gemeente een nieuw besluit. Dit heet een zogenaamd ‘besluit op bezwaar’. Dit nieuwe besluit wordt u altijd toegezonden.

Hoe lang duurt het?

Vanaf de dag dat de bezwaarperiode voorbij is, heeft de gemeente tot het einde van het kalenderjaar de tijd om op uw bezwaarschrift een beslissing te nemen.

Hoe gaat u in Beroep?

Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

 

Kosten

U moet griffierecht betalen aan de rechtbank.

Wat staat in uw beroepschrift?

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Datum van het beroepschrift
 • Omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat (stuur een kopie mee)
 • Reden van het in beroep gaan
 • Uw handtekening
 • Wat de beslissing volgens u moet zijn

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kunt u binnen 6 weken in hoger beroep gaan. U leest in de uitspraak van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl