Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? (Dat kan bijvoorbeeld over uw uitkering gaan, wmo-voorziening of een beslissing van het college van B&W.) Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bent u het met de beslissing op uw bezwaar ook niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Voor bezwaar maken tegen een gemeentelijke belasting lees meer over bezwaar en beroep belastingen op BSGR. Zij regelen de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Velsen.

Bezwaar maken kan op 2 manieren:

  1. Bezwaar maken. Hiervoor hebt u uw DigiD inlogcode nodig.
  2. Schriftelijk via
    Gemeente Velsen
    Dudokplein 1
    1971 EN IJmuiden

Kijk voor meer informatie over wat er in uw brief moet staan bij ‘Voorwaarden’.

Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.