Velsen heeft geld voor 'bewonersinitiatieven' en werkt graag mee aan plannen om uw wijk, buurt of straat leuker, mooier, veiliger en socialer te maken.

Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning moet uw bewonersinitiatief voldoen aan deze voorwaarden:

  • het idee verbetert de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving en/of versterkt de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners
  • bij de uitvoering ligt de nadruk op ‘voor en door bewoners’
  • er is voldoende draagvlak in de buurt
  • het beheer en onderhoud wordt zelf geregeld
  • het idee past binnen de wet en/of bestaand beleid en dient geen privé of politiek belang
  • het bewonersinitiatief heeft een eenmalig karakter
  • drank, etenswaren en inhuur van derden zijn uitgesloten van budget toekenning