Velsen kent drie systemen van bewegwijzering:

  • interlokale bewegwijzering
  • voetgangersbewegwijzering
  • aanvullende bewegwijzering

Interlokale bewegwijzering

Interlokale bewegwijzeringen zijn de bekende verwijzingen op de kruispunten. Deze staan met name langs hoofdwegen (blauw/wit) en hoofdfietspaden (rood/wit). Als aanvulling hierop zijn stadsplattegronden geplaatst aan de invalswegen van de stad en van de wijken. Hierop is het stratenpatroon van de stad en een straatnamenregister te zien. De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) verzorgt in opdracht van de gemeente het onderhoud aan de interlokale bewegwijzering.

Voetgangersbewegwijzering

In het centrum van de stad staat een voetgangersbewegwijzering. Die verwijst vanaf het NS station en de grote parkeerlocaties aan de rand van het centrum naar toeristische bestemmingen zoals musea en VVV. Daarnaast is een aantal recreatieve fietsroutes bewegwijzerd. Het zogenaamde 'rondje Velsen' is hiervan een bekend voorbeeld.

Aanvullende bewegwijzering

Publiekaantrekkende instanties die niet aan het hoofdwegenstelsel liggen kunnen soms tegen betaling een verwijzing krijgen. (Zie voor meer informatie 'Toelichting Objectbewegwijzeringsbeleid')

Schade/vernieling

Bij beschadigingen of vernieling van bewegwijzeringsborden, kunt u contact opnemen met de gemeente.