U kunt (als inwoner, bedrijf of instelling) bij de gemeente een verzoek indienen voor het verstrekken van een kopie van de aanslag c.q. verzamelbiljet van de gemeentelijke belastingen.