U kunt (als inwoner, bedrijf of instelling) bij de gemeente een verzoek indienen voor het verstrekken van een kopie van de aanslag c.q. verzamelbiljet van de gemeentelijke belastingen.

Digitaal kunt u informatie vinden via het WOZ-loket: https://www.velsen.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/woz-loket

U kunt een mail sturen aan info@velsen.nl met vermelding van het adres en het jaar waarover u een kopie wil ontvangen of een schriftelijke aanvraag richten aan

Gemeente Velsen,
Belastingen en Invordering,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl