De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen, te weten:

  • Duinhof, Slingerduinlaan 6, 1971 JT  te IJmuiden
  • De Westerbegraafplaats, Havenkade te IJmuiden, ingang Fultonstraat 6, 1973 AG te IJmuiden
  • De Biezen, Kwekerslaan 21, 2071 KA  te Santpoort-Noord

Op de gemeentelijke begraafplaatsen zorgt de gemeente voor:

  1. Het algemeen onderhoud van de begraafplaats: de paden, groenvoorziening en facilitaire zaken;
  2. Het onderhoud van het gedenkteken/monument: het schoonhouden en na verzakking opnieuw stellen van het gedenkteken/monument

Aan het onderhoud waarin burgemeester en wethouders op de begraafplaats voorzien, wordt iedere rechthebbende van een huurgraf en gebruiker van een algemeen graf verplicht bij te dragen in de kosten voor de totale periode van de graftermijn.

Als scheuren in het gedenkteken/monument worden ontdekt of een mankement aan de belettering dan worden de belanghebbenden geïnformeerd.

Naast de mogelijkheid tot begraven kan er op de begraafplaatsen ook urnen worden geplaatst en er is een veld voor het verstrooien van as.

Tijden van begraven

Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 14.00 uur kan een uitvaart plaatsvinden op de begraafplaatsen.
Op zaterdag zijn deze tijden van 9.00 uur tot 11.00 uur. Dan geldt een hoger tarief
Op zondag wordt er niet begraven.

Adreswijziging

Het is belangrijk dat de rechthebbende van een huurgraf een adreswijziging doorgeeft aan de begraafplaatsadministratie. Op deze wijze kunt u tijdig op de hoogte worden gesteld van het verstrijken van de uitgiftetermijn van het huurgraf.

Stuur uw adreswijziging naar begraafplaatsadministratie@velsen.nl

Openingstijden van de begraafplaatsen

Wilt u een graf bezoeken dan kan dat van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 16.00 uur.

Zie voor meer informatie de brochure 'Begraven in Velsen'

Wetgeving