Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van uw zelfredzaamheid. De Begeleiding is bedoeld voor u als u zonder deze Begeleiding zou moeten verblijven in een instelling of uzelf niet meer kunt verzorgen.

U kunt Begeleiding krijgen in de vorm van individuele Begeleiding (BG individueel) of Begeleiding in groepsverband (BG groep):

Begeleiding individueel 

Deze vorm van begeleiding wordt meestal in de thuissituatie geleverd. Dan komt er een begeleider aan huis, die dan bijvoorbeeld een of meerdere keren per week hulp biedt bij het doornemen van de dag-of weekstructuur.

Begeleiding groep (ook wel dagbesteding genoemd)

Deze vorm van begeleiding is gericht op het bieden van dagstructuur. Hierbij gaat u naar een dagbesteding toe, waarbij er bepaalde activiteiten worden geleverd. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een aangepaste vorm zijn van arbeid of school. Andere voorbeelden van activiteiten zijn activiteiten met een andere vorm van dagstructurering dan arbeid of werk (bijvoorbeeld als u 65-plusser bent of geen arbeidsverleden heeft). Hierbij wordt geprobeerd om uw zelfredzaamheid en cognitieve capaciteiten zoveel mogelijk te handhaven.

Om in aanmerking te komen voor begeleiding dient er een indicatie te worden vastgesteld over de problemen / onmogelijkheden die er zijn waardoor u niet goed kan functioneren of voor uzelf kunt zorgen.

Dit kunnen:

  • Medische
  • Fysieke
  • Psychische

oorzaken zijn. Als de indicatie niet in een gesprek met een WMO-consulent helder kan worden gemaakt, wordt een arts van een ‘indicatiecentrum’ gevraagd om advies uit te brengen. Om tot dit advies te komen neemt deze arts contact met u op of verzoekt u om op een spreekuur te komen. Indien noodzakelijk kan deze arts ook contact opnemen met uw behandelend arts.

Hoe kunt u een verzoek indienen voor begeleiding?

U meldt zich bij de gemeente aan de balie van het gemeentehuis of telefonisch bij een medewerker van het Klant Contact Centrum. Bij de KCC-medewerker kunt u aangeven welk probleem (of  problemen) u ervaart. Zonodig wordt er voor u een WMO-verzoekformulier ingevuld en doorgestuurd naar het team van Wmo-consulenten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg.
U kunt hier een WMO-meldingsformulier downloaden. per post opsturen naar Postbus 168, 1970 AD IJmuiden. U kunt het formulier ook afgeven aan de balie van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Telefoonnummer gemeente: 0255-567200 of 140255
Bezoekadres Klant Contact Centrum: Dudokplein 1, IJmuiden.
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Wat gebeurt er met uw WMO-verzoek?

Er wordt door een Wmo-consulente telefonisch contact met u opgenomen. In de meeste gevallen zal er met u een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens een vraagverhelderend (persoonlijk) gesprek worden uw hulpvraag, eigen mogelijkheden en eventuele andere oplossingen besproken. Het samen zoeken naar oplossingen is maatwerk, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van uw eigen kracht; wat u nog zelf kunt en wat uw omgeving en sociale netwerk voor u kunnen betekenen. Het gewenste resultaat is dat u zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig kunt blijven.

Aanmeldingen van personen onder de 18 jaar gaat via CJG.nl (Centrum Jeugd en Gezin).

U kunt zich op 3 manieren aanmelden voor deze begeleiding:

  1. U kunt hier een WMO-meldingformulier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar/afgeven bij de gemeente..
  2. U meldt zich in het gemeentehuis aan de balie (Bezoekadres Klant Contact Centrum: Dudokplein 1. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur) of
  3. U meldt zich telefonisch bij een medewerker van het Klant Contact Centrum. Telefoonnummer gemeente: 0255-567200 of 140255

Bij de KCC-medewerker kunt u aangeven welk probleem (of  problemen) u ervaart. Zonodig wordt er voor u een WMO-verzoekformulier ingevuld en doorgestuurd naar het team van Wmo-consulenten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg.

Er wordt - na ontvangst van uw WMO-verzoekformulier - contact met u opgenomen door een medewerker van de afdeling WIZ (Werk, Inkomen en Zorg). Deze benadert u telefonisch en van haar/hem hoort u hoe het vervolg van uw verzoek wordt afgehandeld. Hieraan kan ook een huisbezoek verbonden zijn.

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl