Bedrijfsinterne milieuzorg is een onderdeel van het managementsysteem van een onderneming.

Met dit systeem zorgt u dat uw bedrijf blijft voldoen aan de wettelijke eisen en blijft het streven naar vermindering van milieubelasting.