Een attestatie de vita is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent op het moment van afgifte. U kunt dit bewijs nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties. Dit bewijs moet u persoonlijk afhalen aan de balie.

U kunt dit bewijs alleen aanvragen in de gemeente waar u woont.