Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Indien u in of om uw pand asbest aantreft dient u dit aan de gemeente te melden. Mensen met een woning van voor 1994 hebben een grotere kans dat er asbest in de woning aanwezig is dan mensen met een woning van na 1994.

U dient een Omgevingsvergunning/slopen bouwwerk aan te vragen. U dient daarbij aan te geven om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen.

Meer informatie vindt u in het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

N.B. Voor asbestklachten, incidenten en vragen kunt u een e-mail sturen naar Asbest@odijmond.nl