Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Indien u in of om uw pand asbest aantreft dient u dit aan de gemeente te melden. Mensen met een woning van voor 1994 hebben een grotere kans dat er asbest in de woning aanwezig is dan mensen met een woning van na 1994.

U dient een Omgevingsvergunning/slopen bouwwerk aan te vragen. U dient daarbij aan te geven om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen.

Meer informatie vindt u in het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

N.B. Voor asbestklachten, incidenten en vragen kunt u een e-mail sturen naar Asbest@odijmond.nl

 

U kunt uw aanvraag:

  • digitaal indienen (u heeft dan uw DigiD-code nodig om de aanvraag te ondertekenen). Uw digitale aanvraag komt automatisch bij de juiste instantie terecht.
  • u kunt het aanvraagformulier invullen en printen. U stuurt het dan in tweevoud op naar het adres dat vermeld staat op het formulier.

Dit gaat via het landelijke Omgevingsloket

Meer informatie vindt u bij 'Omgevingsvergunning'

 

Bij asbestverwijdering en/of -vervoer is er een samenhang tussen de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente; de Omgevingsdienst IJmond en HVC.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Omgevingsdienst IJmond

Bezoekadres: Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
Balie: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur

Postadres:
Postbus 325,
1940 AH Beverwijk

Telefoon: 0251-263863

E-mail:
info@odijmond.nl

Website:
www.odijmond.nl

voor informatie over het verwijderen van asbest. Voor asbestklachten, incidenten en vragen kunt u ook een e-mail sturen naar Asbest@odijmond.nl

HVC :
Afvalbrengstation: openingstijden zie website HVC
Amsterdamseweg 10
1981 LE  Velsen-Zuid

Telefoon:
Klantenservice: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur (geen balie- of bezoekfunctie): 0800-0700.
"Grofvuillijn": 0800-0700

E-mailadres: klantenservice@hvcgroep.nl

Website: www.hvcgroep.nl

Postadres:
HVC
Postbus 9199,
1800 GC Alkmaar

 

voor informatie over het afvoeren van asbest.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Vrije inloop

Voor het inzien van tekeningen uit het archief; lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen is geen afspraak nodig.

Afspraak maken

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer (0255) 567200 of 14 0255.