Met algemene vragen over ambulancevervoer kunt u terecht bij de gemeente.
Voor specifieke vragen zult u echter worden doorverwezen naar de betreffende instantie of organisatie.

Bel voor noodsituaties: ALARMNUMMER 112

In andere gevallen is de huisarts het eerste aanspreekpunt en/of algemeen maatschappelijk werk:

Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland,
Velserbroek.
Telefoon: 06-20943967
Website: www.hv-mk.nl

Socius Maatschappelijk Dienstverleners,
IJmuiden
Telefoon: 088-8876900
Website: http://socius-md.nl/

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier