U mag alleen vuil of afval storten of aanbieden op de daarvoor aangewezen plaatsen (bijvoorbeeld bij het AfvalBrengStation van HVC of een erkende inzamelaar). Het op andere plaatsen storten van vuil of afval is verboden.

U heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een tijdelijke ontheffing op dit verbod te krijgen en afval gedurende een vastgestelde periode op uw eigen (bedrijfs)terrein op te slaan. 
Ontheffingen worden verleend door de gemeente.

Adres van het AfvalBrengStations van HVC

voor openingstijden: www.hvcnieuws.nl/afvalbrengstations

Afvalbrengstation Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 10
1981 LE  Velsen-Zuid

Afvalbrengstation Beverwijk
BUKO Bedrijvenpark
1943 AG  Beverwijk

Lokatie voor de ontheffingaanvraag:

Gemeente Velsen,
T.a.v. Vergunningen,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Voor het AfvalBrengStation: HVC, afdeling Klantenservice Velsen, telefoonnummer: 0800-0700 of klantenservice@hvcgroep.nl

 

Wat moet ik meenemen?

Voor het verkrijgen van de ontheffing dient u mee te nemen:
Verklaring over:

 1. De aard en omvang van afval.
 2. De reden.
 3. De duur van opslag.
 4. Datum en tijdstip (indien van toepassing)

Voor het AfvalBrengStation dienen particuliere aanbieders uit de gemeente Velsen mee te nemen: legitimatiebewijs dat aantoont dat u inwoner bent van de gemeente Velsen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U mag alleen vuil of afval storten of aanbieden op de daarvoor aangewezen plaatsen (bijvoorbeeld bij het AfvalBrengStation van HVC of een erkende inzamelaar). Het op andere plaatsen storten van vuil of afval is verboden.
 • U heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een tijdelijke ontheffing op dit verbod te krijgen en afval gedurende een vastgestelde periode op uw eigen (bedrijfs)terrein op te slaan.
 • Ontheffingen worden verleend door de gemeente.

 

Digitaal:

Website: www.hvcinzameling.nl;
E-mail: klantenservice@hvcgroep.nl

Balie:

 • Gemeentehuis: Klant Contact Centrum, Loket Vergunningen, Dudokplein 1 te IJmuiden, op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur

Telefonisch:

 • Gemeentehuis: Klant Contact Centrum; op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
 • HVC Klantenservice, tel. 0800-0700

Schriftelijk:

 • Gemeente Velsen, t.a.v. Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
 • HVC, Postbus 406, 1970 AK IJmuiden