Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt een adresonderzoek ook intrekken.

Hoe werkt het?

Een adresonderzoek werkt als volgt:

  1. De gemeente krijgt een melding waaruit blijkt dat iemand niet meer woont of niet meer bereikbaar is op het adres waarop deze persoon staat ingeschreven in de BRP van de gemeente Velsen.
  2. De gemeente Velsen doet een adresonderzoek. Het versturen van (oproep)brieven en een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP kunnen onderdeel zijn van een adresonderzoek.
  3. Krijgt u post binnen voor de persoon waar een adresonderzoek naar loopt? Stuur deze post retour afzender.

Intrekken adresonderzoek

Hebt u een adresonderzoek aangevraagd en wilt u dit intrekken? Alleen de aanvrager van een adresonderzoek kan dit intrekken. U hebt hierbij nodig:

  • een geldig legitimatiebewijs.
  • een schriftelijke verklaring van de aanvrager waarin staat waarom hij of zij het adresonderzoek wil intrekken.