Voor het aanwezig hebben van speelautomaten is een aanwezigheidsvergunning vereist. Speelautomaten zijn onder te verdelen in kansspelautomaten en behendigheidsautomaten.

Alleen in hoogdrempelige horecabedrijven laat de gemeente (maximaal twee) kansspelautomaten toe. Het gaat hier om horecagelegenheden waar geen andere activiteiten plaatsvinden dan het café- of restaurantbezoek.

De aanwezigheid van meer dan twee speelautomaten wordt uitsluitend toegestaan in speelautomatenhallen.
Velsen kent een ‘Beleidslijn op de Speelautomatenhallen'.

Als exploitant van een horeca-inrichting kunt u via de exploitant van de speelautomaten in het bezit komen van een aanvraagformulier.

Wetgeving

U kunt een aanvraagformulier aanvragen bij de exploitant van de speelautomaten, of download het aanvraagformulier of haal het af in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Ook dient u het Bibob-vragenformulier  in te vullen.
(zie voor een toelichting op dit formulier de Bibob-invulwijzer )

De formulieren kunt u opsturen naar:

Gemeente Velsen,
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

of u kunt het afgeven in het Klant Contact Centrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

 

 

Tarieven legeskosten 2020:

€   56,50 - voor 1 speelautomaat (periode per kalenderjaar of onbepaalde tijd)
€   34,00 - voor iedere volgende speelautomaat (periode per kalenderjaar of onbepaalde tijd)
€ 226,50 - voor 1 speelautomaat (periode per kalenderjaar of onbepaalde tijd )
€ 136,00 - voor iedere volgende speelautomaat (periode per kalenderjaar of onbepaalde tijd)

 • Voor de aanwezigheid van een speelautomaat in een horecabedrijf is een vergunning van de burgemeester vereist.
 • Om een vergunning te verkrijgen dient de onderneming te beschikken over een:
  • drankvergunning, of
  • ingeschreven te staan bij het bedrijfschap Horeca en Catering.
 • De horecabedrijven zijn daarbij onderverdeeld in:
  • laagdrempelige inrichtingen
  • hoogdrempelige inrichtingen
 • Er kunnen twee speelautomaten in een inrichting worden opgesteld.
 • De vergunning wordt per kalenderjaar of onbepaalde tijd verleend.

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl