Een echtscheiding wordt via een rechter uitgesproken. Vroeger maakte de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de huwelijksgemeente er een aparte akte van op. Nu wordt er een blad achter de huwelijksakte gevoegd. Dit is de zogenaamde 'latere vermelding'.

Bewijs van echtscheiding

Als u een echtscheidingsakte nodig heeft voor een instantie, moet u in de gemeente waar uw huwelijk heeft plaatsgevonden een 'uittreksel uit het huwelijksregister' aanvragen.
U kunt het bewijs van echtscheiding ook schriftelijk aanvragen - u moet dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen - of digitaal - met gebruik van uw DigiD-code. Het uittreksel wordt u dan per post toegestuurd.

Tip:
In de gemeente Velsen werken wij op afspraak. Bent u inwoner van Velsen en ingelogd via DigiD, dan worden uw naam en adresgegevens automatisch op het formulier ingevuld.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid:
wetten.overheid.nl