Een echtscheiding wordt via een rechter uitgesproken. Vroeger maakte de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de huwelijksgemeente er een aparte akte van op. Nu wordt er een blad achter de huwelijksakte gevoegd. Dit is de zogenaamde 'latere vermelding'.

Bewijs van echtscheiding

Als u een echtscheidingsakte nodig heeft voor een instantie, moet u in de gemeente waar uw huwelijk heeft plaatsgevonden een 'uittreksel uit het huwelijksregister' aanvragen.
U kunt het bewijs van echtscheiding ook schriftelijk aanvragen - u moet dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen - of digitaal - met gebruik van uw DigiD-code. Het uittreksel wordt u dan per post toegestuurd.

Tip:
In de gemeente Velsen werken wij op afspraak. Bent u inwoner van Velsen en ingelogd via DigiD, dan worden uw naam en adresgegevens automatisch op het formulier ingevuld.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid:
wetten.overheid.nl

Bent u in Velsen getrouwd en daarna gescheiden en wilt u een een afschrift van de echtscheidingsakte, dan kunt u het afschrift:

Digitaal 

Digitaal online aanvragen. 
U heeft hiervoor een DigiD-code nodig.
Kies dan voor 'afschrift Burgerlijke Stand'
U krijgt het afschrift van de echtscheidingsakte dan binnen 3 werkdagen per post toegestuurd.

Aanvragen per post

Aanvragen per post zijn ook mogelijk. U ontvangt dan bij het afschrift een betalingsverzoek. U kunt uw aanvraag sturen naar:
Gemeente Velsen,
t.a.v. Publiekszaken/Burgerzaken,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Afhalen

Voor het afhalen van een uittreksel aan de balie bij Burgerzaken kunt u een afspraak maken. Klik hier voor het maken van een afspraak.
Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Het uittreksel kan uitsluitend door de inwoner zelf worden aangevraagd of door iemand die door u daarvoor wordt gemachtigd.

U kunt ook iemand machtigen door een door u ingevuld en ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde mee te geven. De gemachtigde dient zich ook te kunnen legitimeren. (Afspraak maken voor Burgerzaken voor of door de gemachtigde)

Wat u mee moet nemen:

Bij aanvraag in persoon:

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • De datum wanneer het huwelijk destijds is gesloten.
 • Indien van toepassing een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier.

Bij schriftelijke aanvraag:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • De datum wanneer het huwelijk destijds is gesloten en de echtscheiding is ingeschreven;
 • De namen van de ex-echtgenoten;
 • Retouradres gegevens.

  Stuur uw verzoek naar:
  Gemeente Velsen
  Áfdeling Publiekszaken / Burgerzaken
  Postbus 465
  1970 Al IJmuiden

 U ontvangt het uittreksel dan met een verzoek om de verschuldigde kosten over te maken.

 

Tarief 2020

€ 13,80 legeskosten akte

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

De brochure "U gaat scheiden" is op te vragen bij de Rijksoverheid

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken