Wanneer u schade heeft geleden en van mening bent dat dit door de gemeente is veroorzaakt, dan kunt u hiervoor de gemeente aansprakelijk stellen (bij een privaatrechtelijke zaak).

Kijk bij 'aanvragen' voor het aangifteformulier.

Stormschade:

Heeft u schade geleden aan eigendommen door storm? Meld uw schade bij uw verzekeraar. Voor auto’s verzekert onder een all risks-, casco-, beperkt- of mini-cascoverzekering is stormschade bijna altijd gedekt. Ook de meeste woonhuis- en opstalverzekeringen dekken stormschade.
In het geval van een zware storm (kracht 9 en hoger) is er sprake van overmacht. Dat betekent dat de gemeente in beginsel niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade. Gemeentelijke aansprakelijkheid is alleen aan de orde als de gemeente een verwijt te maken valt.