In het geval van verandering aan een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument (verbouw, verbetering, onderhoud/restauratie enz.) moet u bij de gemeente een omgevingsvergunning (voorheen Monumentenvergunning) aanvragen. Dit heet een "Omgevingsvergunning, activiteit monument". In de meeste gevallen heeft u daarbij ook een "Omgevingsvergunning, activiteit bouwen" nodig. U kunt beide activiteiten aanvragen in 1 omgevingsvergunning.

De vergunning voor archeologische monumenten is niet geïntegreerd in de Omgevingsvergunning. Deze blijft geregeld in de Monumentenwet 1988.

Hier vindt u een overzicht van alle monumenten in Velsen.

Wetgeving en Lokaal beleid: