Op elk aanslagbiljet staat een laatste vervaldag, waarvoor de aanslag betaald moet worden.

Bij niet tijdige betaling wordt een aanmaning gestuurd voor het openstaande bedrag, verhoogd met de aanmaningskosten.

Als niet binnen 2 weken na de aanmaning de aanslag en aanmaningskosten volledig zijn betaald wordt een dwangbevel gestuurd.