Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning. U hebt deze vergunning nodig voor werkzaamheden (geen bouw) in het buitengebied, zoals parken of duinen.

Voorbeelden van werkzaamheden:

  • wegen of paden aanleggen
  • sloten graven of dempen
  • bomen planten
  • grond ophogen of afgraven
  • Etc.

Stap 1 - Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig hebt of niets hoeft te doen.

U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2 - Aanvraag

Een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl. Voor burgers met DigiD, via e-herkenning voor bedrijven
  2. Op papier

Stuur de aanvraag in tweevoud naar

Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Als u een omgevingsvergunning niet digitaal aanvraagt via het Omgevingsloket, rekenen wij een toeslag van € 260,00 (tarief 2020).

Hebt u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200.

Stap 3 - Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Stap 4 - Bekendmaking

Is uw aanvraag compleet? Dan wordt uw aanvraag in de huis-aan-huisbladen en op mijnoverheid.nl gezet.

Stap 5 - Beslissing

Wij laten u weten of u wel of niet een vergunning krijgt.

Reguliere aanvraag

Over eenvoudige aanvragen moet de gemeente in maximaal 8 weken een besluit nemen. Binnen die 8 weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

Complexere aanvraag

Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure. Dit duurt maximaal 26 weken. De termijn kan eenmalig verlengd worden.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u een vergoeding: leges. U betaalt ook leges als de aanvraag wordt afgewezen of ingetrokken.

Als u een omgevingsvergunning niet digitaal aanvraagt via het Omgevingsloket, rekenen wij een toeslag van € 260,00 (tarief 2020)

Als u meerdere vergunningen aanvraagt, moet u de kosten voor alle activiteiten bij elkaar optellen. Bekijk voor de bedragen Leges 2020

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Vrije inloop

Voor het inzien van tekeningen uit het archief; lopende aanvragen en afgeven van stukken voor Vergunningen hoeft u geen afspraak te maken.

Afspraak maken:

Hebt u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen? Maak een afspraak met een van de vakspecialisten van Vergunningen via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).