Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning. U hebt deze vergunning nodig voor werkzaamheden (geen bouw) in het buitengebied, zoals parken of duinen.

Voorbeelden van werkzaamheden:

  • wegen of paden aanleggen
  • sloten graven of dempen
  • bomen planten
  • grond ophogen of afgraven
  • Etc.