Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind geboren is.

De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister.

Opnemen in het gezin

Sinds 4 februari 2019 is het mogelijk uw kind in te schrijven in de basisregistratie personen (BRP). U registreert uw kind in de gemeente waar u woont. Uw kind wordt dan bij uw naam in de BRP gezet. Beide ouders kunnen dit doen. De registratie gebeurt niet automatisch als u aangifte doet. Ook een kind dat al eerder levenloos geboren is, kunt u inschrijven in de BRP.

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een gezinsuittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van team Burgerzaken inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Meer informatie

Rijksoverheid.nl