Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese verordening bevat regels voor de bescherming van uw privacy. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om te weten welke privacygevoelige informatie de gemeente van u heeft. Wij moeten u ook kunnen melden wat wij allemaal met uw persoonsgegevens doen.

Meer informatie over uw persoonsgegevens

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Gemeente Velsen van u? Dat verschilt per afdeling. Zo gebruiken wij bij de aanvraag voor een evenement BSN- en NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager om de vergunning in behandeling te kunnen nemen en deze te verlenen. Deze gegevens worden niet aan een derde land of internationale organisatie doorgegeven.

Wilt u meer weten? Lees dan onze privacyfolder! Hierin staat per afdeling en doel (bijvoorbeeld verlenen bijstand of leerlingenvervoer) welke gegevens verwerkt worden, met welk doel en waar de gegevens vandaan komen.

PDFAlgemene privacy folder 2018

PDFVerwerkingsregister Gemeente Velsen 16-01-2019.pdf