Start werkzaamheden

Maandag 18 maart 2019 start aannemer De Bie Wegenbouw in opdracht van de gemeente Velsen met rioolwerkzaamheden en het herinrichten van het Pleiadenplantsoen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en duren tot medio juni 2019. Deze datum is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Direct omwonenden hebben onderstaande bewonersbrief ontvangen met belangrijke informatie voor de werkzaamheden.

PDFBewonersbrief werkzaamheden Pleiadenplantsoen

 

Meer informatie over de planning van de werkzaamheden vindt u in de projectenkaart op de startpagina: Werk in uitvoering.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-holland.
 

Definitief ontwerp

Het college van Burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp en de inspraakrapportage van het project Herinrichting Pleiadenplantsoen vastgesteld. Onderstaand vind u het definitief ontwerp en de inspraakrapportage.

PDFDefinitief ontwerp Pleiadenplantsoen

PDFInspraakrapportage Pleiadenplantsoen

 

Herinrichtingsplannen

De gemeente gaat het Pleiadenplantsoen, aan de entreezijde van basisschool De Pleiaden, opnieuw inrichten. De huidige inrichting van de weg past namelijk niet bij het karakter van de straat. Daarnaast wil de gemeente maatregelen treffen om de veiligheid rondom de basisschool te vergroten. Bij de herinrichting wordt het oude riool ook gelijk vervangen.

Inloop

Wij nodigen belangstellenden uit voor de inloopbijeenkomst op donderdag 19 juli a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur in de aula van basisschool De Pleiaden. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien, vragen te stellen en opmerkingen te geven.

Inspraak

Schriftelijke reacties kunnen tot 23 augustus 2018 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. 'Inspraak herinrichting Pleiadenplantsoen’.

Inspraakrapportage

Na de inspraakperiode worden alle schriftelijke reacties voorzien van antwoord en verwerkt in een inspraakrapportage. Het ontwerp wordt, indien nodig, aangepast en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Documenten

PDFPresentatietekening Pleiadenplantsoen

PDFToelichting op het ontwerp Pleiadenplantsoen