De laatste tijd is er veel berichtgeving over plastic deeltjes in compost van HVC. Ook onze gemeente gebruikt het compost van HVC en deelt gratis compost van HVC uit.

‘Ieder plastic deeltje in de natuur is er een teveel, laat ik daar duidelijk over zijn’, aldus wethouder Floor Bal. ‘Het begint natuurlijk bij minder plastic verpakkingen en vervolgens bij het scheiden van plastic thuis. Hier gaat het mis en daarom zit er helaas steeds meer plastic in groente-, fruit- en tuinafval (gft) en uiteindelijk in ons compost.’ Hoewel onze afvalverwerker HVC ons heeft verzekerd dat het compost voldoet aan regels en wetten wil dat niet zeggen dat we gezamenlijk genoegen nemen met ‘het voldoen aan de wetten en regels’. HVC verwacht in het najaar het compost nog beter te kunnen filteren met een nieuwe zeefinstallatie.

We moeten het samen doen

Verpakkingsindustrie, overheid, compostproducenten en inwoners, we zijn gezamenlijk verantwoordelijk om plastic in de natuur en ons eten te voorkomen. Het is nooit helemaal te voorkomen dat compost stoffen bevat die er niet in thuis horen. De verpakkingsindustrie heeft afgesproken minder plastic te produceren, als overheid nemen we maatregelen om te zorgen dat afval goed gescheiden wordt ingezameld, de compostproducenten zorgen dat het plastic aandeel in compost steeds minder wordt, en consumenten, onze inwoners leveren hun aandeel om plastic goed gescheiden aan te bieden. Binnenkort start samen met HVC een campagne om de bewustwording te vergroten en te zorgen dat onze inwoners beter GFT gaan scheiden.
 
composthoop