De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen inwoners betrekken bij beleidsvorming, ruimte geven aan initiatieven van inwoners en gebruik maken van kennis en ervaring van inwoners.

Kijk, hier zijn we: bruggenbouwers

Wij zijn de Participatieraad van Velsen. Een groep onafhankelijke Velsenaren. Wij willen een brug zijn tussen gemeente en inwoners. Zodat Velsenaren eerder kunnen meedenken over wat er nodig is voor hun zelfredzaamheid en welzijn. We geloven er in dat alle partijen samen betere plannen kunnen maken: inwoners, welzijnsorganisaties en medewerkers van de gemeente.

Waar gaat het over: het sociale domein

De gemeente heeft belangrijke sociale taken. Denk aan hulp bij het huishouden, bij het vinden van werk en bij de opvoeding. Maar het gaat ook over samen een betere leefomgeving maken. Het sociaal domein loopt als een rode draad door onze samenleving en iedereen krijgt er mee te maken jong of oud.

Waarom: invloed van inwoners op beleid van gemeente

We weten dat veel inwoners ervaring hebben met het gebruik van sociale voorzieningen. Dat zij goede ideeën hebben over hoe de gemeente haar inwoners beter kan helpen. En dat inwoners elkaar graag helpen en weten wat ze hierbij nodig hebben. We zijn er van overtuigd dat de gemeente haar beleid kan verbeteren, als zij de ideeën van zoveel mogelijk inwoners al vroeg hoort. En betere plannen – die worden uitgevoerd - leiden tot een gelukkigere samenleving.

Wat gaan wij doen: contact leggen

We brengen Velsenaren, welzijns- of zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente met elkaar in contact. Om over belangrijke thema’s te praten, zoals over werk en inkomen, hulp thuis en activiteiten voor jongeren. Zodat er plannen komen waar Velsenaren echt iets aan hebben en iedereen mee kan blijven doen in zijn of haar woonomgeving.

Hoe gaan we dat doen: op verschillende manieren verbinden

De participatieraad komt een keer per maand bij elkaar, ze bestaat uit 7 tot 12 Velsenaren en adviseren de gemeente op zelfgekozen thema’s binnen het sociale domein. Dat kunnen onderwerpen rondom jeugd zijn, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning of armoedebestrijding. We sluiten zoveel mogelijk aan bij actuele thema’s die leven binnen Velsen en adviseren de gemeente hoe het overleg zo goed mogelijk te organiseren, bijvoorbeeld aan de overlegtafel, digitaal, via een peiling of in persoonlijk contact. Per vraag kijken we welke inwoners een bijdrage kunnen leveren en op welke wijze zij betrokken kunnen worden. Onze taak is te verbinden. We doen dat met respect, we zijn integer en laten een ieder in zijn of haar waarde.
We zijn onafhankelijk, maar werken ook samen met de beleidsmedewerkers van de gemeente.
Zij maken tenslotte beleid!

Waar staan we voor

We gaan uit van het principe: ieder mens doet er toe en is uniek. We zijn ondersteunend, we hechten aan goede samenwerking en stellen ons verantwoordelijk op. We zijn een betrouwbare gesprekspartner die goed luistert en veel verschillende mensen weet te bereiken en te betrekken. Met aandacht voor mensen die minder goed voor zichzelf op kunnen komen.
Tot slot vinden wij het belangrijk dat we verhelderend werken, de participatieraad wil dingen niet lastiger maken. We willen openheid, duidelijkheid en eerlijkheid over het sociale domein. We willen er wel met de nodige lichtheid en onbevangen blik naar kijken. We informeren inwoners regelmatig over de voortgang.

Maar u bent aan het woord!

Wat vragen we van u?

Denkt u dat u een bijdrage kunt leveren aan het gesprek, met uw ideeën en ervaringen? Wilt u meedenken en er samen met ons voor te zorgen dat de inwoners beter en eerder gehoord worden. Neem dan contact met ons op! Als (toekomstig) hulpvrager of hulpbieder weet u tenslotte het beste wat er nodig is. Uiteraard bepaalt u zelf op welke manier u zich hiervoor wilt inzetten.

Contactgegevens

Wilt u iets vragen of een signaal afgeven? Neem dan contact met ons op via contact@participatieraadvelsen.nl

Bekijk ook onze website; https://www.participatieraadvelsen.nl/

Gaat het welzijn van Velsenaren u ook aan het hart?

Doe en denk dan mee met ons!

Bekijk ook het filmpje over de participatieraad op YouTube: https://youtu.be (externe link)

Leden Participatieraad Velsen

  • Marc Bekkers
  • Suzanna Blanken
  • Rineke Geschiere
  • Daniëlle de Haan
  • Milan Plug
  • Sandra Scheffer
  • Dorine Vermeulen
  • Frank Vos