De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen inwoners betrekken bij beleidsvorming, ruimte geven aan initiatieven van inwoners en gebruik maken van kennis en ervaring van inwoners.

Daarom is  per 1 april 2018 in elke gemeente een participatieraad gestart. Deze bestaat uit inwoners die samen met de gemeente hiermee aan de slag gaan. Ook komt er een overkoepelende participatieraad voor de IJmond. Daarin zit in ieder geval een aantal leden uit de lokale participatieraden. Samen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in onze gemeenten. Dat is wat we willen bereiken als het gaat om participatie bij sociale vraagstukken in de IJmond. Bekijk ook het filmpje over de participatieraad op YouTube: https://youtu.be (externe link)

U kunt de participatieraad bereiken via mail: participatieraad@velsen.nl

Leden Participatieraad Velsen

Marc Bekkers

Suzanna Blanken

Rineke Geschiere

Daniëlle de Haan

Tine Leewens - Bouwman

Milan Plug

Sandra Scheffer

Dorine Vermeulen

Frank Vos

Guus Wardenaar

Wil Zijlstra