Op 27 maart 2018 besloot de gemeente de hondenlosloopplaats in het Watertorenpark te wijzigen.

Watertorenpark

In augustus 2018 is dit besluit nogmaals bevestigd. Dit is de uitkomst van gesprekken met bewoners van het Watertorenpark die overlast ervaren van hondenpoep. De losloopplaats is hier in feite verplaatst en niet kleiner geworden. In Parkenpraat worden nu de belangen van zowel hondenbezitters als bewoners en andere gebruikers van de parken geïnventariseerd. Die inventarisatie leidt mogelijk tot een nieuw aanwijzingsbesluit

In het Watertorenpark vindt men de grote bomen belangrijk en de diversiteit van gebruikers. Wel wil men dat de gemeente het gebied rond de watertoren vaker schoonmaakt.

Willebrordpark

Langs het Kanaal (Willebrordpark) wil men graag de losloopplaats behouden. En meer variatie in bomen en struiken zoals lijsterbes, meidoorn en acacia. En kruidenmengsels. Ook is er gesproken over een Tiny Forest. Een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan.  Een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook een ontmoetingsplek voor mensen. Er is nu al een klein voorbeeld bij het benzinestation.

Andere punten uit Parkenpraat zijn:

  • Niet te veel maaien. Dit is niet goed voor bijen en insecten
  • Geluidshekken of een groene buffer  langs de Kanaaldijk
  • Een (natuurlijk) hek als afscheiding tussen de losloopplaats en de Willebrordstraat
  • Inventarisatie van de rolstoelafritten langs de IJmuiderstraatweg
  • Verlichting bij het voetpad. (niet te fel).
  • Oprit bij Van der Zwaagstraat naar de IJmuiderstraatweg.
  • Stroken voorjaarsbloemen (ook rond de Watertoren)


Uitkomsten enquête

PDFUitkomsten enquete Watertorenpark en Willerbrordpark