Op 27 maart 2018 besloot de gemeente de hondenlosloopplaats in  Park Velserbeek te verkleinen  Dit besluit is in augustus 2018 ingetrokken. In Parkenpraat worden nu de belangen van zowel hondenbezitters als bewoners en andere gebruikers van de parken geïnventariseerd. Die inventarisatie leidt mogelijk tot een nieuw aanwijzingsbesluit.

In Velserbeek waardeert  men de lange, kronkelende paden, de hoge bomen, de speelplek en de losloopplekken voor honden. Ook is het fijn dat de beheerder zichtbaar en aanspreekbaar is. Wel is het goed om de aanwezige bankjes te controleren op gebreken. Om overbodige verkeersborden te verwijderen en straatnaambordjes en lichtmasten op te knappen. Hondenuitlaatservices wil men liever niet. Of hiervoor een maximaal aantal honden afspreken.

Andere punten uit Parkenpraat

  • Betere doorstroom van de beek achter het jeneverhuisje
  • Graag meer evenementen zoals Parksessies en muziekuitvoeringen.
  • Een blindengeleidelijn of blindengeleidepad (met braille)
  • Hekken terug bij de Van Tuyllweg en bij de Verloren van Themaatlaan
  • Afvalbakken met deksel gecombineerd met plastic zakjes dispenser
  • Minder maaien

Uitkomsten enquête

PDFUitkomsten enquête Hoogergeest, Velserbreek en Schoonenberg