Vanaf half oktober 2018 is breed onderzoek gedaan naar hoe verschillende parken die in beheer zijn van Gemeente Velsen gebruikt worden. En of er misschien aanpassingen nodig zijn zodat iedereen, ook in de toekomst, van deze parken gebruik kan blijven maken. Belangrijk is dat de natuurlijke kwaliteit van deze parken blijft bestaan of zelfs nog verbetert. Dat is immers de reden waarom mensen naar parken toe gaan.

Parkenpraat

De parken worden veel gebruikt door hondenliefhebbers. Zij gebruiken deze parken om hier hun hond(en) uit te laten en ze zo de gelegenheid geven om actief bezig te zijn. Dit gaat meestal goed. Maar er zijn ook mensen, kinderen en volwassenen, die honden niet prettig vinden en deze liever mijden.  Dit is een belangrijk thema binnen Parkenpraat. Hoe gaan we hiermee om? Daarnaast kwamen er ook verschillende andere onderwerpen aan de orde zoals de kwaliteit van de parken, cultuurhistorie en overlast.

Wat is er gedaan?

Tussen 17 oktober en 4 november 2018 is er digitaal onderzoek gedaan via een enquête. Hier hebben 1900 mensen aan deelgenomen. Klik voor meer informatie over de parken op de volgende locaties.

Op basis hiervan zijn er gesprekken gevoerd met inwoners en belanghebbenden:

 • 26 november en 17 december voor de parken Velserbeek, Hoogergeest en Schoonenberg
 • 28 november voor het Wijkeroogpark en Rooswijkpark
 • 10 december voor het Burgemeester Rijkenspark en Spaarnberg
 • 12 december voor het park aan de Willebrordstraat en het Watertorenpark

Per park hebben aanwezigen aangegeven wat behouden moet blijven, beter kan of waar men van af wil. Dit is letterlijk in kaart gebracht. Tussen half maart en eind april 2019 wordt nogmaals met bewoners gekeken naar deze opbrengst. Vanaf het voorjaar van 2019 zullen de eerste veranderingen zichtbaar worden.

Onderhoud en sfeer van de parken

Over het algemeen worden de parken hoog gewaardeerd voor wat betreft het onderhoud en de sfeer. Veel wel men dan ook behouden zoals het nu is. Wel worden er soms kanttekeningen geplaatst bij de diversiteit van de bomen en planten. 

Honden in de parken

Tijdens de verschillende bijeenkomsten is er veel discussies geweest over het loslopen van honden in de verschillende parken. Vrijwel iedereen vindt dat er ruimte genoeg is voor honden en hun baasjes. Maar ook hebben  mensen er moeite mee dat ze ongewenst aandacht krijgen van honden. En dat honden zorgen voor (te veel) hondenpoep in de parken. Heldere afbakening  over losloopgebieden en voldoende afvalbakken en beschikbare plastic zakken, zou dit kunnen verbeteren. Dit is met elkaar besproken tijdens de verschillende bijeenkomsten.

Afbakening losloopgebieden

Op 27 maart 2018 besloot de gemeente de hondenlosloopplaatsen in het Burgemeester Rijkenspark, Park Velserbeek en het Watertorenpark te verkleinen, dan wel te verplaatsen. Aanleiding was een incident waarbij een hond een kind beet in het Burgemeester Rijkenspark. De raad stelde hier vragen over en het college beloofde daarop te onderzoeken of het mogelijk is om in een deel van de parken een aanlijngebod in te stellen. Doel was om niet-hondenbezitters de gelegenheid te geven ongestoord een wandeling te maken.

Op grond van de kritiek uit de samenleving heeft het college van B&W het besluit gedeeltelijk herroepen (ingetrokken). Het besluit voor het Watertorenpark bleef wel in stand. Dit als uitkomst van gesprekken met bewoners van het Watertorenpark die overlast ervaren van hondenpoep. De losloopplaats is hier in feite verplaatst en niet kleiner geworden. In Parkenpraat worden nu de belangen van zowel hondenbezitters als bewoners en andere gebruikers van de parken geïnventariseerd. Die inventarisatie leidt mogelijk tot een nieuw aanwijzingsbesluit voor de hondenlosloopplaatsen.

Over welke parken gaat het?

 1. Velserbeek (Velsen-Zuid)
 2. Hoogergeest (Velsen-Zuid/Driehuis)
 3. Schoonenberg (Velsen-Zuid/Driehuis)
 4. Park aan de Willebrordstraat (IJmuiden)
 5. Watertorenpark (IJmuiden)
 6. Burgemeester Rijkenspark (Santpoort)
 7. Spaarnberg (Santpoort)
 8. Wijkeroogpark  (Velsen-Noord)
 9. Rooswijkpark (Velsen-Noord)    

Heeft u vragen over het onderzoek?

Mail deze dan naar parkenpraat@velsen.nl