De gemeente heeft een petitie met 58 handtekeningen ontvangen met het verzoek om het groen voor huisnummers 19 t/m 27 in de Watermuur te vervangen voor extra parkeervakken.

Definitieve aanbiedplaatsen

Op het voorstel (vorig bericht) zijn veel reacties ontvangen. Voornamelijk over een te lange loopafstand naar de nieuwe aanbiedplaats en de overlast voor omwonenden. Daarom is besloten om de aanbiedplaats op te splitsen in drie kleinere, en deze te verdelen over de beschikbare ruimte in de Watermuur.

Via onderstaande link kunt u zien waar de drie nieuwe aanbiedplaatsen komen, deze zijn blauw gemarkeerd. De bestaande aanbiedplaatsen zijn groen gemarkeerd. U kunt zelf de keuze maken van welke aanbiedplaats u straks gebruik wilt gaan maken.

PDFDefinitieve aanbiedplaatsen Watermuur Velserbroek

De nieuwe aanbiedplaatsen worden eind april 2018  aangelegd, Wanneer de tegels zijn aangebracht, kunt u van de nieuwe aanbiedplaatsen gebruik maken. De oude aanbiedplaatsen komen dan te vervallen.

Vorig bericht

De gemeente is vaak terughoudend in het toevoegen van extra verharding. Door klimaatverandering kunnen enorme hoosbuien steeds meer wateroverlast en schade veroorzaken. Door bestrating kan regenwater niet goed de bodem inzakken.

Naast onze eigen inspanning proberen wij via de landelijke publiekscampagne “Operatie Steenbreek” bewoners  enthousiast te maken om ook op hun eigen terrein meer groen aan te planten. Zo zorgen gemeenten en bewoners er samen voor dat er ook bij extreme hoosbuien geen schade optreedt.

Grote vraag parkeerruimte

De vraag naar parkeerruimte is hier echter groot. Het verzoek van de petitie is daarom uitgewerkt tot een ontwerp waar de gemeente u graag van op de hoogte wil brengen. De aanbiedplaats voor afvalcontainers op de kop van het groen wordt verplaatst naar de Waterscheerling. Hier moeten in de nieuwe situatie de afvalcontainers worden aangeboden.

PDFPresentatietekening parkeervakken Watermuur Velserbroek

Als u graag een papieren versie ontvangt, of wilt reageren op het ontwerp, kunt u contact opnemen met de heer T. Lesterhuis, bereikbaar via 0255 567200. U kunt ook per e-mail reageren via info@velsen.nl.

Reageren

U kunt tot maandag 19 februari 2018  reageren. Daarna wordt op basis van de reacties een definitief besluit genomen.